دوره و شماره: دوره 25، شماره 4 - شماره پیاپی 70، زمستان 1396، صفحه 718-541 

علمی- پژوهشی

2. اثر نوع قرارداد کار بر اجرای عملیات قطع درختان و مقدار افت چوب

صفحه 541-552

معظمه قاسم‌پور؛ مهرداد نیکوی؛ رامین نقدی


7. تعیین ضریب شکل راش (Fagus orientalis Lipsky) در جنگل‌های استان گلستان

صفحه 598-608

محمدرضا کردی؛ جهانگیر محمدی؛ محمدهادی معیری؛ جهانبخش صادقیان


9. تأثیر شیوه‌های مختلف ذخیره رطوبت در جنگل‌کاری با نهال‌های ارس (Juniperus excelsa)

صفحه 622-633

محمدحسین صادق‌زاده حلاج؛ هاشم کنشلو؛ مصطفی خوشنویس؛ مجید حسنی؛ پژمان پرهیزکار


13. اثر زمان لایه‌گذاری بذرهای ون (Fraxinus excelsior) بر ویژگی‌های رویشی و شیمیایی نونهال‌ها

صفحه 667-674

سیدمصطفی مسلمی سیدمحله؛ سیدمحسن حسینی؛ سیدغلامعلی جلالی؛ حمید جلیلوند؛ حامد اسدی


17. بررسی تغییرات پوشش گیاهی در ارتباط با برخی متغیرهای محیطی با استفاده از گونه‌های محافظه‌کار

صفحه 707-719

حمزه جعفری سرابی؛ بابک پیله‌ور؛ کامبیز ابراری واجاری؛ سیدمحمد واعظ‌موسوی