دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 583-768 
8. مشخصات کمی و کیفی خشکه‌دارها در مراحل مختلف تحولی توده‌های آمیخته راش (پژوهش موردی:جنگل خیرود نوشهر)

صفحه 647-659

مرتضی مریدی؛ وحید اعتماد؛ مهدی کاکاوند؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ الهه علی‌بابایی


12. روش‌های مناسب شکستن خواب بذر بارانک ایرانی (Sorbus persica Hedl.)

صفحه 694-706

مسعود اسماعیلی شریف؛ سیدمحمد حسینی نصر؛ عباس قمری زارع؛ مجید طالبی


13. مدل‌سازی پراکنش راش در جنگل‌های کران‌رودی با استفاده از مدل HOF

صفحه 707-718

محمدنقی عادل؛ حسن پوربابایی؛ سیدجلیل علوی؛ علی صالحی