دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، تابستان 1380، صفحه 162-1 

علمی- پژوهشی

2. بررسی ساختار تجدید حیات طبیعی جنگل‌های ارسباران در حوضه مطالعاتی ستن‌چای

صفحه 1-62

فرهاد امیرقاسمی؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ داوود درگاهی