دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 7، پاییز 1380، صفحه 134-1 (ویژنامه 2) 

علمی- پژوهشی

2. مدیریت تلفیقی آفات صنوبر در استان‌های شمالی کشور

صفحه 1-34

سید ابراهیم صادقی؛ منصور صالحی؛ حسین عسکری


3. بررسی کمی و کیفی صنوبرکاری‌های منطقه زنجان‌رود

صفحه 35-64

رضا باقری؛ منوچهر نمیرانیان؛ محمود زبیری؛ علیرضا مدیررحمتی


5. رویش قطری راش در راشستان‌های شمال کشور (استان گیلان)

صفحه 101-129

ذوقعلی سیاهی‌پور بالاده؛ علیرضا میربادین؛ بیت‌الله امان‌زاده؛ ارسلان همتی؛ بابا خانجانی شیراز