دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، تابستان 1378، صفحه 161-1 

علمی- پژوهشی

2. تعیین دوره بذردهی راش در راشستان‌های شمال کشور (جنگل‌های کلاردشت)

صفحه 1-60

علیرضا میربادین؛ یوسف گرجی بحری؛ منوچهر نمیرانیان