اهداف و چشم انداز

هدف این نشریه اطلاع‌رسانی و انتشار یافته‌های پژوهشی جدید در تمام رویشگاه‌های جنگلی ایران (جنگل‌های هیرکانی، زاگرس، ارسباران، ایرانو تورانی و خلیج و عمانی) برای استفاده همگان به‌ویژه متخصصان جنگل است. لازم به‌ذکر است که موضوعات روز علوم جنگل در داخل کشور، دارای اولویت بررسی هستند. مقالات این نشریه به زبان فارسی چاپ شده و فقط چکیده انگلیسی مقاله و منابع مورد استفاده در داخل متن و در فهرست منابع به زبان انگلیسی چاپ می‌شوند.