دوره و شماره: دوره 27، شماره 3 - شماره پیاپی 77، پاییز 1398 
4. معرفی جوامع گیاهی منطقه حفاظت‌‌شده قلاجه و بررسی ارتباط آن‌ها با عوامل محیطی

صفحه 272-287

مصطفی نعمتی پیکانی؛ حمید اجتهادی؛ یونس عصری؛ امید اسماعیل زاده


7. تحلیل استنادی مقاله‌‌های نشریه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران در بازه زمانی 1384 تا 1390

صفحه 311-327

خسرو ثاقب طالبی؛ فریبا عطار؛ محمد حسین صادق زاده حلاج؛ مریم معصوم تمیمی


11. ذخیره‌‌سازی کربن در پارک جنگلی آبیدر سنندج

صفحه 364-376

مرضیه رئیسی؛ حامد قادرزاده؛ مهین ساعدپناه؛ ایوب مرادی