نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، عزت‌اله بررسی نیاز رویشگاهی لرگ در جنگل تحقیقاتی «واز» مازندران [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 508-481]
 • ابطحی، علی بررسی میزان سازگاری شش گونه درختی در دشت ‏کربال و تأثیر آبیاری با زهاب بر رشد آنها [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 60-31]
 • اسدی، فرهاد بررسی تأثیر فاصله کاشت بر عملکرد صنوبر و یونجه در کشت تلفیقی* [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 480-455]
 • اسدی، فرهاد استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی در تمایز کلنهای صنوبر [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 300-267]
 • امانی، منوچه بررسی‌ سازگاری‌ گونه‌های‌ درختی‌ و درختچه‌ای‌ به‌ منظور احیاء و توسعه ‌بیشه‌زارهای‌ حاشیه‌ رودخانه‌ دز در استان‌ خوزستان‌ [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 390-371]
 • امانی، منوچهر نتایج هشت ساله اثرات تنک کردن در توده‌های دست کاشت پلت، طرح آزمایش امامزاده عبداله-آمل [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 370-339]

ب

 • باقری، رضا بررسی تأثیر فاصله کاشت بر عملکرد صنوبر و یونجه در کشت تلفیقی* [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 480-455]

پ

 • پورمرادی، صادق تعیین فواصل مناسب کاشت دو گونه درختی افرا و توسکا در مناطق پایین بند جنگلهای شمال (جنگل کرچکله تنکابن مازندران)* [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 338-327]

ت

 • توکلی، احمد معرفی برخی ویژگیهای بوم‌شناختی و جنگل‌شناسی مناطق جنگلی استان کرمانشاه [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 582-557]

ث

 • ثاقب طالبی، خسرو بررسی نیاز رویشگاهی لرگ در جنگل تحقیقاتی «واز» مازندران [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 508-481]
 • ثاقب طالبی، خسرو بررسی ویژگیهای مورفولوژیکی و کمی و کیفی توده‌های راش ایران از دیدگاه حفاظت ژن [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 184-147]
 • ثاقب طالبی، خسرو بررسی سطوح حفره‌های زادآوری و وضعیت کمی نهالهای استقرار یافته در قطعه شاهد جنگلهای کلاردشت (طرح لنگا) [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 266-251]
 • ثاقب‌طالبی، خسرو بررسی مراحل تحولی راشستانهای طبیعی در قطعه شاهد منطقه کلاردشت (لنگا) [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 326-307]

ج

 • جلیلی، عادل معرفی برخی ویژگیهای بوم‌شناختی و جنگل‌شناسی مناطق جنگلی استان کرمانشاه [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 582-557]

ح

 • حسنی، مجید بررسی‌ سازگاری‌ گونه‌های‌ درختی‌ و درختچه‌ای‌ به‌ منظور احیاء و توسعه ‌بیشه‌زارهای‌ حاشیه‌ رودخانه‌ دز در استان‌ خوزستان‌ [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 390-371]
 • حسنی، مجید نتایج هشت ساله اثرات تنک کردن در توده‌های دست کاشت پلت، طرح آزمایش امامزاده عبداله-آمل [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 370-339]

خ

 • خان حسنی، معصومه معرفی برخی ویژگیهای بوم‌شناختی و جنگل‌شناسی مناطق جنگلی استان کرمانشاه [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 582-557]
 • خداکرمی، یحیی معرفی برخی ویژگیهای بوم‌شناختی و جنگل‌شناسی مناطق جنگلی استان کرمانشاه [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 582-557]

د

 • دستمالچی، محمود بررسی سازگاری وخصوصیات کمی درخت سکویا در ‏ایستگاه تحقیقات چمستان ‏نور مازندران ‏‎(Sequoia sempervirens)‎ [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 30-13]
 • دستمالچی، محمود بررسی سازگاری وعملکرد سه گونه اکالیپتوس ‏بیست‌ساله در چمستان نور مازندران [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 78-61]
 • دلفان اباذری، بهرام بررسی مراحل تحولی راشستانهای طبیعی در قطعه شاهد منطقه کلاردشت (لنگا) [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 326-307]
 • دلفان اباذری، بهرام بررسی سطوح حفره‌های زادآوری و وضعیت کمی نهالهای استقرار یافته در قطعه شاهد جنگلهای کلاردشت (طرح لنگا) [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 266-251]
 • دمی‌زاده، غلامرضا تأثیر شرایط محیطی بر زنده‌مانی نهالهای کلیر [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 532-509]
 • دمی‌زاده، غلامرضا مقایسه تولید نهال کلیر(Capparis decidua) با استفاده از کاشت بذرهای رسیده و نارس در استان هرمزگان [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 200-185]
 • دمی‌زاده، غلامرضا کلیر(Capparis decidua)، میوه ناشناخته جنوب کشور [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 12-1]
 • دهقانی شورکی، یحیی بیولوژی و فیزیولوژی تولید مثل جنسی در بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica) [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 412-391]

ر

 • رضایی، سیدعلی‌اکبر بررسی سازگاری وعملکرد سه گونه اکالیپتوس ‏بیست‌ساله در چمستان نور مازندران [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 78-61]

ز

 • زندی، پرویز بررسی میزان سازگاری شش گونه درختی در دشت ‏کربال و تأثیر آبیاری با زهاب بر رشد آنها [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 60-31]

س

 • ساداتی، سیداحسان بررسی سازگاری وعملکرد سه گونه اکالیپتوس ‏بیست‌ساله در چمستان نور مازندران [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 78-61]
 • سردابی، حسین تحقیقات پایه جهت استقرار نهالهای زیتون در شرایط دیم [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 454-433]
 • سردابی، حسین اثر تنش فشردگی و رطوبت خاک بر رشد و ریشه‌دوانی نهال زیتون در گلخانه [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 426-413]
 • سعادت، یوسف علی بررسی میزان سازگاری شش گونه درختی در دشت ‏کربال و تأثیر آبیاری با زهاب بر رشد آنها [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 60-31]

ص

 • صالحی شانجانی، پروین بررسی ویژگیهای مورفولوژیکی و کمی و کیفی توده‌های راش ایران از دیدگاه حفاظت ژن [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 184-147]
 • صالحه‌ شوشتری، محمدحسن‌ بررسی‌ سازگاری‌ گونه‌های‌ درختی‌ و درختچه‌ای‌ به‌ منظور احیاء و توسعه ‌بیشه‌زارهای‌ حاشیه‌ رودخانه‌ دز در استان‌ خوزستان‌ [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 390-371]

ق

 • قاسمی، رفعت اله بررسی تأثیر فاصله کاشت بر عملکرد صنوبر و یونجه در کشت تلفیقی* [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 480-455]
 • قاسمی، رفعت‌اله بررسی میزان تولید چوب کلن‌های مختلف صنوبر (کلن‌های تاج باز) در منطقه کرج [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 250-221]

ک

 • کلاگری، محسن بررسی تأثیر فاصله کاشت بر عملکرد صنوبر و یونجه در کشت تلفیقی* [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 480-455]
 • کنشلو، هاشم بررسی تأثیر شدت هرس بر شادابی درختان میانسال ‏کاج تهران ‏(پارک چیتگر تهران)‏ [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 140-111]

گ

 • گرجی بحری، یوسف بررسی نیاز رویشگاهی لرگ در جنگل تحقیقاتی «واز» مازندران [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 508-481]

م

 • مدیررحمتی، علیرضا بررسی رفتار رشد ارتفاعی کلن‌های صنوبر در کردستان [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 556-533]
 • مدیررحمتی، علیرضا بررسی میزان تولید چوب کلن‌های مختلف صنوبر (کلن‌های تاج باز) در منطقه کرج [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 250-221]
 • مدیررحمتی، علیرضا ارزیابی و گروه‌بندی 48 کلن صنوبر با استفاده از ‏خصوصیات ‏برگ و عملکرد چوب [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 110-79]
 • مدیررحمتی‏، علیرضا استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی در تمایز کلنهای صنوبر [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 300-267]
 • میرزایی ندوشن، حسین استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی در تمایز کلنهای صنوبر [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 300-267]
 • میرکاظمی، سید زیدا.. بررسی‌ وضعیت تجدید حیات طبیعی بلند مازو در طرح جنگلداری لوه [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 220-201]
 • مصطفی‌نژاد، سیدرضا بررسی سازگاری وخصوصیات کمی درخت سکویا در ‏ایستگاه تحقیقات چمستان ‏نور مازندران ‏‎(Sequoia sempervirens)‎ [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 30-13]
 • مصطفی‌نژاد، سیدرضا بررسی سازگاری وعملکرد سه گونه اکالیپتوس ‏بیست‌ساله در چمستان نور مازندران [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 78-61]
 • مهاجر، ناصر‎ بررسی‌ وضعیت تجدید حیات طبیعی بلند مازو در طرح جنگلداری لوه [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 220-201]
 • مهدوی، رضا تعیین فواصل مناسب کاشت دو گونه درختی افرا و توسکا در مناطق پایین بند جنگلهای شمال (جنگل کرچکله تنکابن مازندران)* [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 338-327]

ن

 • نادری شهاب‏، محبت‌علی استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی در تمایز کلنهای صنوبر [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 300-267]
 • نبی قلیزاده، محمد تعیین فواصل مناسب کاشت دو گونه درختی افرا و توسکا در مناطق پایین بند جنگلهای شمال (جنگل کرچکله تنکابن مازندران)* [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 338-327]
 • نمیرانیان، منوچهر بررسی مراحل تحولی راشستانهای طبیعی در قطعه شاهد منطقه کلاردشت (لنگا) [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 326-307]
 • نمیرانیان، منوچهر بررسی سطوح حفره‌های زادآوری و وضعیت کمی نهالهای استقرار یافته در قطعه شاهد جنگلهای کلاردشت (طرح لنگا) [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 266-251]

ی

 • یوسفی، بایزید بررسی رفتار رشد ارتفاعی کلن‌های صنوبر در کردستان [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 556-533]
 • یوسفی، بایزید ارزیابی و گروه‌بندی 48 کلن صنوبر با استفاده از ‏خصوصیات ‏برگ و عملکرد چوب [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 110-79]