فرایند پذیرش مقالات

برای هرکدام از مقالات پس از دریافت، پرونده الکترونیکی تشکیل شده و وصول آن با ذکر کد اختصاص یافته به نویسنده مسئول مقاله اعلام می‌شود. کلیه نویسندگان مقاله سه روز کاری فرصت دارند تا هرگونه اعتراضی به مقاله (ازقبیل ترتیب اسامی نویسندگان) دارند، از طریق ایمیل به نشریه اعلام نمایند. سپس ابتدا کیفیت علمی مقاله توسط سردبیر بررسی می‌شود. در صورتی‌که مقاله دارای کیفیت علمی بوده و مطابق با اهداف مجله تنظیم شده باشد، توسط سردبیر به دبیر تخصصی یا اعضاء محترم هیئت تحریریه ارسال می‌شود. دبیر/دبیران تخصصی پس از بررسی علمی مقاله، نظر خویش را درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش مقاله به سردبیر اعلام خواند کرد و درصورت تایید مقاله، حداقل سه داور را برای مقاله مورد نظر پیشنهاد می‌کنند. سپس مقاله به‌طور هم‌زمان به سه داور پیشنهادی ارسال می‌شود. فرایند داوری در مجله به‌صورت دوطرف نامشخص (Double blind) است، بدین‌صورت که نه نام نویسندگان مقاله برای داور مشخص است و نه نام داور برای نویسندگان. پس از دریافت نظر داوران اولیه و جمع‌بندی نمرات ارائه شده توسط ایشان، درصورتی‌که مقاله حداقل امتیاز علمی لازم را (60 امتیاز) از میانگین نظرات داوران اولیه کسب کرده باشد، با تأیید سردبیر برای انجام اصلاحات به نویسنده مسئول برگشت داده می‌شود. بدیهی است که درصورت دریافت دو رای منفی از داوران، مقاله پذیرش نخواهد شد. درصورتی که بنا به هر دلیل یکی از داوران از فرایند داوری انصراف دهد، داور چهارم جایگزین ایشان خواهد شد. اگر پس از ارسال مقاله به چهار داور، نظر قطعی حداقل دو داور اعلام نشود، مقاله طبق نظر سردبیر برای داوران جدید ارسال می‌شود.

پس از اصلاح مقاله توسط نویسنده مطابق با نظر داوران اولیه، مقاله دوباره برای یکی از داوران اولیه به‌عنوان داور نهایی (تطبیقی) ارسال می‌شود و درصورت تأیید اصلاحات انجام شده توسط داور، مقاله پذیرش می‌شود. پس از پذیرش مقاله، اصلاحات لازم برای تطبیق متن مقاله با نمونه چاپی انجام خواهد شد و سپس گواهی پذیرش برای نویسندگان صادر شده و مقاله در نوبت چاپ قرار می‌گیرد. لازم به‌ذکر است که داور نهایی می‌تواند در صورت عدم انجام اصلاحات لازم در مقاله، آنرا عدم پذیرش نماید. در هر حالت، نظر داور نهایی و تأیید سردبیر، تعیین کننده وضعیت مقاله خواهد بود.