داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
کامبیز ابراری واجاری هیات علمی
مرتضی ابراهیمی رستاقی بازنشسته سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
عبدی احسان هیئت علمی دانشگاه تهران
شهرام احمدی کارشناس/اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس
فاطمه احمدلو استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران.
رضا اخوان عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
یعقوب ایران منش عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیع شهرکرد
حمید یارمند هیئت علمی
کامبیز اسپهبدی هیئت علمی
راهله استادهاشمی هیئت علمی
جواد اسحاقی راد عضو هیأت علمی گروه جنگلداری-دانشگاه ارومیه
فرهاد اسدی دانشیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
مصطفی اسدی هیئت علمی
سعیده اسکندری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
امید اسماعیل زاده هیات علمی/ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
وحید اعتماد دانشگاه تهران ، دانشکده منابع طبیعی، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل
مرتضی افقه عضو هیات علمی
حامد آقاجانی گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علی اقتصادی
مریم اقنوم دانشگاه تهران
سهراب الوانی نژاد هیات علمی دانشگاه یاسوج
میترا امام عضو هیات علمی گروه مستقل تحقیقات زیست فناوری منابع طبیعی
بیت اله امان زاده استادیار
مجتبی امیری عضو هئیت علمی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه سمنان
محمد امینی هیات علمی
مسعود امین املشی مسئول بخش جنگل و آبخیزداری
طاهره انصافی مقدم
افشین ایوانی هیات علمی موسسه تحقیقات فنی- مهندسی کشاورزی
رضا اولادی عضو هیات علمی / گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران
محمود بیات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رضا باقری موسسه تحقیقات جنگلها ومراتع
شمس الدین بالاپور پژوهشکده اکوسیستم های خزری
شهرام بانج شفیعی هیئت علمی پژوهش
عباس بانج شفیعی دانشگاه ارومیه
سید کاظم بردبار عضو هیئت علمی
علی بزرگمهر معاون مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی
رضا بصیری عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیای بهبهان
امیر اسلام بنیاد استاد گروه جنگلداری
فرزاد بنائی اصل هیات علمی بخش زیست فناوری
آیدین پارساخو فارغ التحصیل مقطع دکتری جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
منیژه پاکروان
مهتاب پیر باوقار دانشیار گروه جنگلداری- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
پژمان پرهیزکار عضو هیات علمی
بابک پیله ور بوم‌شناسی جنگل دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان
پریسا پناهی عضو هیات علمی/ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مرتضی پور رضا گروه منابع طبیعی،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
لادن پورسرتیپ مدیر گروه صنایع خمیر کاغذ/دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص)
کامبیز پورطهماسی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مهدی پورهاشمی دانشیار، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
آژنگ تاج‌الدینی هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سارا تیموری
مریم تیموری هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مجید توکلی حمایت و حفاظت جنگل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
خسرو ثاقب طالبی
شاهرخ جباری ارفعی مدیریت جنگل بازنشسته
ابوالفضل جعفری استادیار پژوهش / موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
راضیه جعفری کارشناس مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی، دانشگاه شاهد
مصطفی جعفری مدیر تدوین برنامه کلان استراتژیک تحقیقات تغییر اقلیم
نسترن جلیلیان هیأت علمی
حمید جلیلوند عضو هیأت علمی
زیبا جم زاد هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
علی جهانی عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست
حسن جهانبازی استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد
رقیه جهدی استادیار گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران،
محسن جوانمیری پور سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری
مقداد جورغلامی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
هاشم حبشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مرضیه حجاریان عضو هیئت علمی دانشگاه
سید محمد حجتی خاک‌های جنگلی عضو هیات علمی دانشگاه منابع طبیعی ساری
رضا حسین حیدری
مازیار حیدری استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش
مهدی حیدری دانشیار گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران
مجید حسنی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
احمد حسینی پژوهشگر
سید عطاالله حسینی عضو هیات علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران
وحید حسینی عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
جعفر حسین زاده دانشیار گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران.
بهنام حمزه موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
معصومه خانحسنی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
محمدباقر خدایی
مرتضی خداقلی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
یحیی خداکرمی محقق-مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
رمضانعلی خرمی مرکز تحفیفات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
شیدا خسروی گروه جنگل‌داری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
محمد خسرو شاهی
مصطفی خوشنویس موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
افشین دانه کار عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
هادی درودی عضو هیات علمی بخش تحقیقات جنگل ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان(ایرانشهر)،‌ سازمان تحقیقات، آموزش
علی اصغر درویش صفت دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
بهرام دلفان اباذری سازمان جنگلها
غلامرضا دمی زاده عضو هیئت علمی
رقیه ذوالفقاری عضو هییت علمی دانشگاه یاسوج
محمد هادی راد استادیار پژوهشی
فرهاد رجالی هیات علمی موسسه تحقیقات آب و خاک
منیژه رجب پور رحمتی پژوهشگر
احمد رحمانی عضو هیات علمی بازنشسته بخش تحقیقات جنگل. موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور. تهران. ایران
رامین رحمانی عضو هیات علمی گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل دانشکده علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
یدالله رسانه کارشناس سازمان جنگلها
یونس رستمی کیا استادیار پژوهش بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
میرحسن رسولی صدقیانی دانشگاه ارومیه
فرحناز رشیدی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
سعید رشوند هیات علمی
سید علی اکبر رضایی طالشی
فاطمه رفیعی دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران.
امید رفیعیان استادیار / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مریم رفعتی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
الیاس رمضانی دانشگاه ارومیه
هومن روانبخش گروه جنگلداری/ دانشکده کویرشناسی/دانشگاه سمنان/سمنان/ایران
عین اله روحی مقدم دانشگاه زابل
حبیب زارع بوم‌شناسی جنگل موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
زینب زارع کارشناس
محمود زبیری استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران
مهرداد زرافشار استادیار‌پژوهش،‌ بخش‌تحقیقات منابع‌طبیعی، مرکز تحقیقات‌ و آموزش کشاورزی و منابع‌طبیعی استان فارس
آزاده زرع کار
سیده معصومه زمانی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مهدی زندبصیری هیات علمی
سید احسان ساداتی معاون مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
هوشنگ سبحانی
نسرین سیدی دانشگاه ارومیه
سیدجعفر سیداخلاقی عضو هیات علمی / موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
حسین سردابی عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
حسین سردابی 1 دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
کیومرث سفیدی استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
فاطمه سفیدکن عضو هیات علمی
هرمز سهرابی هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
جواد سوسنی دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورزی، گروه جنگلداری
زاهد شاکری دانشگاه کردستان
علی شالبافان هیئت علمی
تقّی شامخی
زهرا شیبانی تذرجی هیئت علمی دانشگاه رفسنجان
شعبان شتایی هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
آناهیتا شریعت مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
انوشیروان شیروانی استادیار دانشگاه تهران
نقی شعبانیان هیات علمی دانشگاه کردستان رئیس دانشکده منابع طبیعی
طیبه شهمیرزادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
احسان صیاد دانشگاه رازی
سید محمد معین صادقی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
سید موسی صادقی بخش تحقیقات جنگل مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، تهران، ایران
محمدحسین صادق زاده پژوهشگر، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
آزاده صالحی استادیار پژوهشی
علی صالحی هیات علمی
علیرضا صالحی عضو هیئت علمی گروه جنگلداری دانشگاه یاسوج
پروین صالحی شانجانی عضو هیئت علمی
محمدحسن صالحه شوشتری پژوهشگر
کیوان صائب هیات علمی دانشگاه آزاد لنگرود
حیدر صیدزاده کارشناس ارشد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایلام
علی اکبر صفری سنجانی هیات علمی
عباس صفرنژاد عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
سیدرضا صفوی عضو هیأت علمی-رییس گروه رده‌بندی گیاهان بی‌گل، ، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، صندوق پستی 116-13185
اصغر طارمیان هیئت علمی دانشگاه تهران
محمود طالبی عضو هیئت علمی/مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
مسعود طبری کوچکسرایی هیات علمی- دانشگاه تربیت مدرس
نوشین طغرائی هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
کامران عادلی مدیر گروه جنگلداری دانشگاه لرستان
محمدرضا عارفی پور هیات علمی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع شکور
سجاد عالی محمودی سراب دکتری جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
حمیدرضا عباسی بوم‌شناسی جنگل عضو هیئت علمی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
روح انگیز عباس عظیمی پژوهشگر، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رضا عرفانزاده عضو هیات علمی- دانشگاه تربیت مدرس
یوسف عرفانی فرد دانشگاه شیراز
رضا عزیزی هیات علمی دانشگاه بهبهان
زهرا عزیزی عضو هیات علمی/ دانشکده محیط زیست و انرژی/ گروه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافایی
حسن عسکری عضو هیئت علمی
یوسف عسکری عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد
پروانه عشوری موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
یونس عصری هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رامین عطایی عضو هیات علمی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
نازنین عطایی دانشگاه الزهرا
سارا عطارچی هیئت علمی دانشگاه تهران
پدرام عطارد استاد دانشکده منابع طبیعی کرج
سودابه علی احمد کروری عضو هیئت علمی / مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
وحید علی‌جانی
احمد علیجانپور هیات علمی دانشگاه ارومیه
افشین علیزاده
محمد علیزاده
علیرضا علی عرب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیّد جلیل علوی دانشگاه تربیت مدرس
سیدکاظم علوی پناه سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در منابع طبیعی دانشگاه تهران
فاطمه عین الهی پیر هیات علمی
محمد عواطفی همت عضو هیات علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه تهران
پدرام غدیری‌پور بوم‌شناسی جنگل کارشناس پژوهش، بخش تحقیقات صنوبر و درختان سریع‌الرشد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان‌تحقیقات،‌ آموزش ‌و‌ ترویج‌کشاورزی،
هدایت غضنفری هیات علمی / مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی - دانشگاه کردستان
شایسته غلامی عضو هیات علمی دانشگاه رازی
پرویز فاتحی دانشگاه تهران
پیام فیاض دانشگاه یاسوج
امید فتحی زاده استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر-دانشگاه تبریز
حسین فرازمند هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
سمیرا فراهانی بخش تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مریم فضل الهی
جهانگیر فقهی استاد دانشکده منابع طبیعی کرج
اصغر فلاح زیست‌سنجی جنگل استاد گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
فاطمه فهیم‌نیا هیئت علمی دانشگاه تهران
رفعت ا... قاسمی مربی پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
فرهاد قاسمی آقباش عضو هیات علمی دانشگاه ملایر
اسماعیل قجر عضو هیات علمی
سمیه قربانی استادیار پژوهش و مدیر سامانه های نوین فناوری و حمایت از نوآوری سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی-تهران- ایران
عباس قمری زارع دانشیار گروه مستقل تحقیقات زیست‌فناوری موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
سجاد قنبری دانشیار- گروه جنگلداری- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر- دانشگاه تبریز
لقمان قهرمانی دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان و مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی هدایت غضنفری، دانشگاه کردستان،
ابوالفضل کارگرفرد هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مهدی کاکاوند دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
کورش کبیری
داود کرتولی نژاد عضو هیئت علمی گروه جنگلداری دانشگاه سمنان
لیلا کریمی جنگل‌شناسی مدرس،بجنورد.دانشگاه دولتی بجنورد.
حمیدرضا کشتکار عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
محسن کلاگری عضو هیئت علمی- موسسه تحقیقات جنگلها و مرتع کشور
هاشم کنشلو عضو هیئت علمی/ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
یحیی کوچ عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
یوسف گرجی بحری
غلامرضا گودرزی استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات منابع طبیعی - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، اراک، ایران.
سیده زهرا گوشه گیر دانشگاه تهران
هومن لطیفی هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجید لطفعلیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه جنگلداری
داود مافی غلامی عضو هیات علمی
نغمه مبرقعی هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
اسداله متاجی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سید حمید متین خواه دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد متینی زاده موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
محمدرضا محبوبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
جهانگیر محمدی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ماریا محمدی زاده هیات علمی
کیومرث محمدی سمانی استادیار گروه جنگلداری دانشگاه کردستان (سنندج) و مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی، بانه، ایران
حنانه محمدی کنگرانی عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سلیمان محمدی لیمایی دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.
شیرزاد محمدنژادکیاسری هیات علمی
بیت الله محمودی جنگل‌داری اجتماعی عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد
جمشید مختاری پژوهشگر
مرتضی میری استادیار اقلیم شناسی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
خسرو میرآخورلو عضوهیئت علمی
مصطفی مرادی هیات علمی
لیلا میرجانی هیئت علمی
مرتضی مریدی دانشجوی دکترا دانشگاه ساری
حمید رضا میرداودی محقق/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
جواد میرزایی عضو هیات علمی/دانشگاه ایلام
حسین میرزایی ندوشن گروه زیست فن آوری، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
سیّد زیدالله میرکاظمی رئیس بخش تحقیقات منابع طبیعی- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
محمد رضا مروی مهاجر استاد دانشگاه تهران
زهرا مشایخی پژوهنده ارشد و عضو هیات علمی- پژوهشگاه صنعت نفت
علیرضا مشکی دانشگاه سمنان
محسن مصطفی استادیار بخش منابع طبیعی، مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری،
مریم مصلحی هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
علی اصغر معصومی هیأت علمی
مریم معصوم تمیمی کارشناس
رحیم ملک نیا عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
علی مهدوی دانشگاه ایلام، دانشکدۀ کشاورزی، گروه علوم جنگل
علی اشرف مهرابی
رضا مهراندیش عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات چهارمحال و بختیاری
محمد مهرنیا هیئت علمی مرکز تحقیقات لرستان
شیده موجرلو
سید عبداله موسوی کوپر رییس ایستگاه تحقیقات صنوبر
تکتم مومنی مقدم هیات علمی اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی
بهرام ناصری
محمدرضا نجیب‌زاده هیئت علمی مرکز تحقیقات آذربایجان شرقی- رییس بخش تحقیقات منابع طبیعی آذربایجان شرقی
اکبر نجفی دانشکده منابع طبیعی - دانشگاه تربیت مدرس
علی نجفی فر استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام
محسن نصیری هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رامین نقدی دانشگاه گیلان
مهرداد نیکوی دانشگاه گیلان
محمدرضا نگهدارصابر هیئت علمی مرکز تحقیقات فارس
منوچهر نمیرانیان استاد دانشگاه تهران
الهام نوری موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمدعلی هدایتی بازنشسته سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
جلال هناره خلیانی استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات،
علی اصغر واحدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
سید محمد واعظ موسوی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
احمد یوسفی رئیس کتابخانه و مدیرمسئول انتشارات موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی
بایزید یوسفی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
احمد ولی‌پور عضو هیات علمی/ دانشگاه کردستان