انتخاب نشریه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران به‌عنوان نشریه برتر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در بیست و پنجمین دوره هفته کتاب

در بیست و پنجمین دوره هفته کتاب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با شعار "توسعه کشاورزی نوین با ترویج کتاب‌خوانی" که در روز سه‌شنبه 1396/08/23 با حضور معاون محترم وزیر و رئیس سازمان (آقای دکتر زند)، معاون محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونان محترم وزیر و روسای محترم سازمان‌های جهاد کشاورزی، معاونان محترم سازمان، روسای محترم موسسات تحقیقاتی استان تهران و دبیر محترم اجرایی هفته کتاب کشور در سالن فجر ستاد سازمان برگزار شد، بر اساس نظر هیئت داوران، از نشریه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران به‌عنوان نشریه برتر سازمان تقدیر به‌عمل آمد. این موفقیت را به همه دست‌اندرکاران نشریه تبریک عرض می‌نماییم.