نویسنده = سید محسن حسینی
تعداد مقالات: 29
1. ارزیابی شاخص‌های اجتماع‌پذیری گونه- گروه در تعیین گونه‌های معرف جوامع گیاهی شمشاد هیرکانی (Buxus hyrcana Pojark.)

دوره 24، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 427-415

حامد اسدی؛ سیدمحسن حسینی؛ امید اسماعیل‌زاده؛ یونس عصری؛ حبیب زارع


4. زی‌توده و اندوخته کربن روی‌ زمینی در دو فرم رویشی بلوط‌ ایرانی (Quercus brantii Lindl) در جنگل‌های لردگان استان چهارمحال و بختیاری

دوره 22، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 749-762

یعقوب ایران منش؛ خسرو ثاقب طالبی؛ هرمز سهرابی؛ سیدغلامعلی جلالی؛ سیدمحسن حسینی


6. مقایسه خصوصیات محیط‌های رقابتی توده‌های سالم بلوط ایرانی و توده‌های متأثر از زوال بلوط در استان ایلام

دوره 21، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 606-616

احمد حسینی؛ سیدمحسن حسینی؛ احمد رحمانی؛ داود آزادفر


7. اثر شدت آتش‌سوزی بر ماکروفون خاک در جنگل‌های شاخه‌زاد بلوط ایرانی

دوره 21، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 729-741

مرتضی پوررضا؛ سیدمحسن حسینی؛ علی اکبر صفری سنجانی؛ محمد متینی زاده؛ وارن دیک


8. معادلات آلومتریک زی‌توده و اندوخته کربن بذر بلوط ایرانی (Quercus brantti) و تعیین عناصر غذایی آن در جنگل‌های لردگان استان چهارمحال و بختیاری

دوره 20، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 564-551

یعقوب ایران‌منش؛ سید غلامعلی جلالی؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ سید محسن حسینی؛ هرمز سهرابی


9. بررسی تأثیر تیمارهای دما، نور و ذخیره‌سازی بر جوانه‌زنی بذر ملج (Ulmus glabra) با سه مبدا مختلف

دوره 20، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 698-691

بهارک شیرانپور؛ مسعود طبری؛ سید محسن حسینی؛ بهرام ناصری


10. تأثیر مرگ ‌و ‌میر درختی بر ساختار جنگل‌های بلوط ایرانی در استان ایلام

دوره 20، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 577-565

احمد حسینی؛ سید محسن حسینی؛ احمد رحمانی؛ داوود آزادفر


11. تأثیر روش تنظیم رطوبت بر زنده‌مانی بذر گیلاس وحشی و تعیین آستانه تحمل به خشکی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 523-514

بهارک شیرانپور؛ مسعود طبری؛ سیدمحسن حسینی؛ افسانه رضایی


12. تأثیر عوامل فیزیوگرافی و خاک بر وضعیت تجدید حیات ارس در دامنه‌های هزار مسجد خراسان (منطقه لاین) ایران

دوره 20، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 459-444

تکتم مومنی‌مقدم؛ مسلم اکبری‌نیا؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ رضا اخوان؛ سیدمحسن حسینی


13. فرایند تغذیه و بازگشت عناصر غذایی در جنگل‌کاری‌های خالص و آمیخته بلندمازو (مطالعه موردی: جنگل‌های پایین‌دست چمستان نور)

دوره 20، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 272-256

عین‌اله روحی مقدم؛ سیدمحسن حسینی؛ احمد رحمانی؛ مسعود طبری؛ عزت‌اله ابراهیمی


16. شکستن خواب و جوانه‌زنی در بذر گیلاس وحشی (Prunus avium)

دوره 19، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 241-234

بهارک شیرانپور؛ مسعود طبری؛ سیدمحسن حسینی


18. برآورد موجودی حجمی جنگل با استفاده از شاخص‌های بافتی تصاویر هوایی

دوره 18، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 306-297

هرمز سهرابی؛ سیدمحسن حسینی؛ محمود زبیری


20. تأثیر جنگل‌کاری Eucalyptus camaldulensis، Acacia salicina و Dalbergia sissoo بر ماکروفون خاک

دوره 17، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 567-560

احسان صیاد؛ سیدمحسن حسینی؛ وحید حسینی؛ سیدغلامعلی جلالی؛ محمدحسن صالحه شوشتری


21. مقایسه ویژگی‌های رویشی بلندمازو در جنگل‌کاری های خالص و آمیخته

دوره 17، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 224-210

عین‌اله روحی مقدم؛ عزت‌اله ابراهیمی؛ سیدمحسن حسینی؛ احمد رحمانی؛ مسعود طبری


23. تاثیر زمان جمع‌آوری بر قوه نامیه و زنده‌مانی بذر نمدار

دوره 16، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 485-478

مریم ملاشاهی؛ سید محسن حسینی؛ داریوش بیات؛ بهرام ناصری؛ افسانه رضایی؛ لیلا وطنی


24. تاثیر کاربرد فاضلاب شهری بر تجمع عناصر سنگین (کروم و نیکل) در درخت زیتون (Olea europaea L.) و خاک

دوره 16، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 313-304

اشرف آقابراتی؛ سید محسن حسینی؛ عباس اسماعیلی؛ نادر بهرامی‌فر؛ حبیب مارالیان


25. بررسی تغییرات ژنتیکی جوامع پده با استفاده از آنزیم پراکسیداز

دوره 15، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 122-115

محسن کلاگری؛ علی جعفری مفید آبادی؛ مسعود طبری؛ سید محسن حسینی