کلیدواژه‌ها = راش
تعداد مقالات: 37
1. کمیت و کیفیت خشکه‌دار در مرحله میانی توالی جنگل‌های راش (Fagus orientalis Lipsky) (مطالعه موردی: جنگل خیرودکنار نوشهر)

دوره 24، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 622-612

مهدی کاکاوند؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ کیومرث سفیدی؛ مرتضی مریدی؛ پریسا عباسیان


3. تغییرات ساختار توده جنگلی در قطعه بررسی دایمی طرح جنگل‌داری نکاظالمرود

دوره 24، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 272-260

محمد امینی؛ روجا امینی؛ خسرو ثاقب‌‌طالبی؛ سیف‌اله خورنکه


4. بررسی و مقایسه شیوه‌های تجدیدحجم 3P و صددرصد (مطالعه موردی: سری 10 طرح جنگلداری سردآبرود)

دوره 23، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 671-679

هومن عباسی؛ اصغر فلاح؛ محمدرضا پورمجیدیان؛ مهسا راد کریمی


5. مشخصات کمی و کیفی خشکه‌دارها در مراحل مختلف تحولی توده‌های آمیخته راش (پژوهش موردی:جنگل خیرود نوشهر)

دوره 23، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 647-659

مرتضی مریدی؛ وحید اعتماد؛ مهدی کاکاوند؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ الهه علی‌بابایی


6. تنوع ساختاری توده‌های آمیخته راش در مرحله میانی توالی (پژوهش موردی: بخش گرازبن، جنگل خیرود نوشهر)

دوره 22، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 411-422

مهدی کاکاوند؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ خسرو ثاقب طالبی؛ کیومرث سفیدی


8. تعیین رویش حجمی و تعداد درختان در جنگل با استفاده از قطعات نمونه دائم (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود)

دوره 21، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 424-438

محمود بیات؛ منوچهر نمیرانیان؛ محمود زبیری؛ جعفر فتحی


10. بررسی وضعیت درختان و زادآوری در مراحل مختلف تحولی در راشستان‌های طبیعی کلاردشت (مطالعه موردی: پارسل شاهد، سری یک لنگا)

دوره 19، شماره 1، بهار 1390، صفحه 153-141

پژمان پرهیزکار؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ اسداله متاجی؛ منوچهر نمیرانیان؛ مجید حسنی؛ محمد مرتضوی


11. تأثیر آبشویی تاج و لاشریزه گونه راش در توده آمیخته بر دینامیک کاتیون‌های بازی

دوره 19، شماره 1، بهار 1390، صفحه 93-83

مریم مصلحی؛ هاشم حبشی؛ فرهاد خرمالی


12. ساقاب تولیدی توده‌های جنگلی خالص بلند‌مازو و راش در فصل تابستان

دوره 18، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 666-656

سید‌محمود حسینی قلعه‌بهمنی؛ پدرام عطارد؛ محمدتقی احمدی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ وحید اعتماد


13. بررسی الگوی مکانی درختان طی مراحل تحولی جنگل در توده‌های دست‌نخورده راش (Fagus orientalis Lipsky) در کلاردشت

دوره 18، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 336-322

رضا اخوان؛ خسرو ثاقب طالبی؛ مجید حسنی؛ پژمان پرهیزکار


14. بررسی ویژگی‌های مورفولوژیک و سلامت درختان راش قطورتر از یک متر (مطالعه موردی: طرح جنگل‌داری سیستان، گیلان)

دوره 18، شماره 1، بهار 1389، صفحه 58-46

مصطفی مرادی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ محمود زبیری؛ علی امیدی


15. تأثیر مدیریت بر خصوصیات کمی و کیفی جنگل در مقایسه با جنگل شاهد (مطالعه موردی: حوضه 45 گلبند)

دوره 17، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 626-615

عیسی انیسی؛ هادی کیادلیری؛ رضا اخوان؛ ساسان بابایی کفاکی


16. تأثیر آتش‌سوزی جنگل بر رویش قطری گونه‌های راش و ممرز (مطالعه موردی: جنگل خیرود)

دوره 17، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 474-464

عباس بانج شفیعی؛ مسلم اکبری‌نیا؛ غلامعلی جلالی؛ احمد علیجانپور


17. بررسی رویش راش خزر (Fagus orientalis Lipsky) با استفاده از تحلیل سریهای زمانی

دوره 17، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 421-404

محمد امینی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ منوچهر نمیرانیان؛ روجا امینی


18. بررسی ویژگی‌های مورفولوژیک کمی و کیفی راش در دو توده خالص و آمیخته (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود)

دوره 17، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 435-422

کورش کبیری کوپائی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ قوام‌الدین زاهدی امیری؛ منوچهر نمیرانیان؛ وحید اعتماد


19. ارتباط بین پوشش‌های رستنی با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در جوامع راش (مطالعه موردی: جنگل آموزشی- پژوهشی خیرودکنار نوشهر

دوره 17، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 187-174

جواد اسحاقی‌راد؛ قوام‌الدین زاهدی امیری؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ اسداله متاجی


21. تعیین تعداد بهینه گروه های اکولوژیک در طبقه بندی پوشش گیاهی (مطالعه موردی: جنگل آموزشی- پژوهشی خیرودکنار نوشهر)

دوره 16، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 466-455

جواد اسحاقی راد؛ قوام‌الدین زاهدی امیری؛ اسداله متاجی


22. بررسی روند رویش قطری و ارتفاعی راش در جنگلهای طبیعی کلاردشت

دوره 15، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 328-320

بهرام دلفان اباذری؛ خسرو ثاقب طالبی


24. بررسی دستیابی به منحنی تعادل در راشستانهای ناهمسال شمال کشور در مازندران

دوره 15، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 104-92

علیرضا اسلامی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ منوچهر نمیرانیان