دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 33، مهر 1387، صفحه 506-334 

علمی- پژوهشی

بررسی خصوصیات رویشگاهی و جنگل‌شناسی توده لرگ در استان لرستان

صفحه 353-343

سیدرحمان سهرابی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ کریم خادمی


طراحی، ساخت و ارزیابی اولیه دستگاه علف‌بُر موتوری

صفحه 367-354

فرشید مریخ؛ محمدکاظم عراقی؛ رضا باقری؛ بهلول عباس‌زاده


تغییرات فعالیت پراکسیداز طی فصول مختلف در برگ و سرشاخه Eucalyptus viminalis Labill.

صفحه 377-368

پژمان پرهیزکار؛ سودابه علی‌احمد‌کروری؛ فرهنگ مراقبی؛ مریم تیموری؛ یوسف ترابیان؛ نگین منوچهری


مقایسه رویش دو گونه صنوبر و پالونیا در فواصل کاشت مختلف در شمال ایران

صفحه 454-444

ناهید ریاحی‌فر؛ اصغر فلاح؛ کیومرث محمدی سمانی؛ یوسف گرجی مهلبانی


تاثیر زمان جمع‌آوری بر قوه نامیه و زنده‌مانی بذر نمدار

صفحه 485-478

مریم ملاشاهی؛ سید محسن حسینی؛ داریوش بیات؛ بهرام ناصری؛ افسانه رضایی؛ لیلا وطنی