کلیدواژه‌ها = بلوط
وراثت‌پذیری و تجزیه رشد در سنین اولیه رشد بلوط ایرانی (Quercus brantii)

دوره 26، شماره 2، تیر 1397، صفحه 215-227

10.22092/ijfpr.2018.116750

حسین میرزایی ندوشن؛ جعفر حسین‌زاده؛ مهدی پورهاشمی؛ شهین مهرپور؛ مجتبی حمزه‌پور؛ زهرا آبروش


وضعیت کمی و کیفی جنگل‌های پسته در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 25، شماره 2، تیر 1396، صفحه 254-263

10.22092/ijfpr.2017.111760

محمود طالبی؛ حسن جهانبازی؛ یعقوب ایران‌منش؛ فرشاد حقیقیان


تهیه نقشه خشکیدگی بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) با استفاده از روش زمین‌آمار در دشت ‌برم استان فارس

دوره 24، شماره 3، مهر 1395، صفحه 450-439

10.22092/ijfpr.2016.107375

شهرام احمدی؛ قوام‌الدین زاهدی امیری؛ محمدرضا مروی مهاجر


بررسی ارتباط عامل‌های پستی و بلندی با گسترش زوال بلوط در جنگل مله‌سیاه ایلام

دوره 23، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 190-197

10.22092/ijfpr.2015.102384

جعفر حسین زاده؛ ایاد اعظمی؛ ماشاء اله محمدپور


ارزش ریزریخت‌شناسی صفات برگ و دانه گرده برای تفکیک گونه‌های جنس بلوط در جنگل‌های ایران

دوره 19، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 179-163

10.22092/ijfpr.2011.107628

پریسا پناهی؛ محمدرضا پورمجیدیان؛ زیبا جم‌زاد؛ اصغر فلاح


اثر آتش‌سوزی بر برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک در جنگل‌های بلوط مریوان

دوره 18، شماره 2، تیر 1389، صفحه 218-205

ابراهیم همت‌بلند؛ مسلم اکبری‌نیا؛ عباس بانج شفیعی


بررسی تغییرات ذخیره‌گاه جنگلی بلوط سرسختی با استفاده از عکس‌های هوایی و آماربرداری صددرصد

دوره 17، شماره 4، دی 1388، صفحه 649-637

محمود بیات؛ محمود زبیری؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ یوسف یوسفی


تأثیر عوامل فیزیوگرافی بر ساختار جست گروههای بلوط در جنگل باباکوسه علیا، استان کرمانشاه

دوره 16، شماره 3، مهر 1387، صفحه 477-467

نیکنام سلیمانی؛ داوود درگاهی؛ مهدی پورهاشمی؛ مجتبی امیری


بررسی روشهای مختلف احیاء و استقرار زادآوری جنسی در جنگلهای بلوط زاگرس شمالی (مطالعه موردی: منطقه آرمرده شهرستان بانه)

دوره 15، شماره 4، دی 1386، صفحه 397-386

منوچهر نمیرانیان؛ آزاد هناره خلیانی؛ قوام‌الدین زاهدی امیری؛ هدایت غضنفری


بررسی کاربرد روش نمونه برداری مربع تی دربرآورد مشخصه های کمی جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی: سرخه دیزه کرمانشاه)

دوره 15، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 42-32

رضاحسین حیدری؛ محمود زبیری؛ منوچهر نمیرانیان؛ هوشنگ سبحانی


بررسی رابطه برخی از خصوصیات شیمیایی خاک با چند تیپ درختی جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی مریوان)

دوره 14، شماره 2، تیر 1385، صفحه 158-148

کیومرث محمدی سمانی؛ حمید جلیلوند؛ علی صالحی؛ مینا شهابی؛ ایوب گلیج


بررسی نیاز رویشگاهی و برخی از خصوصیات کمی گونه وی ول (.Quercus libani Oliv) در استان کردستان

دوره 13، شماره 4، دی 1384، صفحه 446-417

حسین معروفی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ محمد فتاحی؛ محمد حسین سدری