دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 25، مهر 1385، صفحه 277-179 
بررسی امکان احیای جنگلهای بنه از طریق کاشت مستقیم بذر و نهال

صفحه 220-207

مجتبی حمزه‌پور؛ سید‌کاظم بردبار؛ لادن جوکار؛ علیرضا عباسی


اثر تنظیم کننده رشد گیاهی IBA بر تکثیر رویشی ارس ( Juniperus excelsa)

صفحه 227-221

محمد اسماعیل نیا؛ سید غلامعلی جلالی؛ مسعود طبری؛ سید محسن حسینی


تاثیر جاده سازی بر تخریب جنگل‌های منطقه بازفت

صفحه 243-228

محمد نکویی مهر؛ نصرت الله رأفت نیا؛ روانبخش رئیسیان؛ حسن جهانبازی؛ محمود طالبی؛ خدایار عبدالهی


تغییرات فصلی کربوهیدراتهای غیرساختمانی و آنزیم آمیلاز در شاخه‌های برودار Quercus brantii var. persica (Jaub. & Spach) Zohary

صفحه 277-269

محمد متینی‌زاده؛ سودابه علی احمد کروری؛ مصطفی خوشنویس؛ مریم تیموری؛ ورنر پرازنیک