دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 36، تیر 1388، صفحه 318-161 

علمی- پژوهشی

آزمایش جنگل‌کاری دیم پنج ژنوتیپ بادام (Amygdalus communis L.) و یک ژنوتیپ بنه (Pistacia atlantica Desf.) در استان زنجان

صفحه 166-161

طه مجیدی؛ حسین سردابی؛ فرهاد آقاجانلو؛ سیداحمد موسوی؛ جواد تاراسی


بررسی و مقایسه روش‌های تجدیدحجم بکار رفته در سری یک شوراب، طرح جنگل­‌داری گلبند

صفحه 173-167

محمدرضا سلمانیان چافجیری؛ علیرضا سلمانیان چافجیری؛ علی شیخ الاسلامی


مقایسه ویژگی‌های رویشی بلندمازو در جنگل‌کاری های خالص و آمیخته

صفحه 224-210

عین‌اله روحی مقدم؛ عزت‌اله ابراهیمی؛ سیدمحسن حسینی؛ احمد رحمانی؛ مسعود طبری


بررسی علل مرگ نونهال‌های سوزنی‌برگ در نهالستان لاکان

صفحه 271-263

فیروزه حرفه‌دوست؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ مهرداد قدس‌خواه؛ سیداکبر خداپرست