دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 393-582 

علمی- پژوهشی

2. بررسی ویژگی‌های رویشی و رویشگاهی قره تاج (Anagyris foetida L.) در جنگلهای زاگرس

صفحه 393-401

جعفر حسین زاده؛ منوچهر طهماسبی؛ ماشاءالله محمدپور


5. اثر معیار‌های مکانی بر ایجاد پتانسیل خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس

صفحه 425-438

سجاد عالی محمودی سراب؛ جهانگیر فقهی؛ افشین دانه کار؛ پدرام عطارد


7. بررسی نیاز رویشگاهی چتنه (Juniperus foetidissima) در ارسباران (استان آذربایجان شرقی)

صفحه 452-464

توحید ابراهیمی گجوتی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ احمد رزبان حقیقی؛ ناصر کاسبی؛ یوسف ایمانی


9. بررسی تغییر کاربری بر پویایی کربن و نیتروژن و برخی ویژگیهای حاصلخیزی خاک در منطقه جنگلی پردانان پیرانشهر

صفحه 478-489

میرحسن رسولی صدقیانی؛ صبری کریمی؛ حبیب خداوردیلو؛ محسن برین؛ عباس بانج شفیعی


11. واکاوی زوال جنگل‌های استان ایلام و ارتباط آن با تغییرات بارش

صفحه 502-515

قاسم عزیزی؛ مرتضی میری؛ حسین محمدی؛ مهدی پورهاشمی


14. ارزیابی بازیابی بلندمدت وزن مخصوص ظاهری، تخلخل و مقاومت به نفوذ خاک 20 سال پس از عملیات چوبکشی در جنگل خیرود

صفحه 536-548

هادی سهرابی؛ مقداد جورغلامی؛ باریس مجنونیان؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ ستار عزتی