دوره و شماره: دوره 25، شماره 4 - شماره پیاپی 70، دی 1396، صفحه 718-541 
تعیین ضریب شکل راش (Fagus orientalis Lipsky) در جنگل‌های استان گلستان

صفحه 598-608

10.22092/ijfpr.2017.113856

محمدرضا کردی؛ جهانگیر محمدی؛ محمدهادی معیری؛ جهانبخش صادقیان


تأثیر شیوه‌های مختلف ذخیره رطوبت در جنگل‌کاری با نهال‌های ارس (Juniperus excelsa)

صفحه 622-633

10.22092/ijfpr.2017.113860

محمدحسین صادق‌زاده حلاج؛ هاشم کنشلو؛ مصطفی خوشنویس؛ مجید حسنی؛ پژمان پرهیزکار


اثر زمان لایه‌گذاری بذرهای ون (Fraxinus excelsior) بر ویژگی‌های رویشی و شیمیایی نونهال‌ها

صفحه 667-674

10.22092/ijfpr.2017.113872

سیدمصطفی مسلمی سیدمحله؛ سیدمحسن حسینی؛ سیدغلامعلی جلالی؛ حمید جلیلوند؛ حامد اسدی