نویسنده = سجاد قنبری
برآورد میزان تولید میوه درختان زغال‌اخته (Cornus mas L.) و فندق (Corylus avellana L.) در جنگل‌های ارسباران

دوره 18، شماره 4، دی 1389، صفحه 620-609

سجاد قنبری؛ محمود زبیری؛ سیدمهدی حشمت‌الواعظین؛ تقی شامخی