دوره و شماره: دوره 30، شماره 1 - شماره پیاپی 87، فروردین 1401، صفحه 1-102 

علمی- پژوهشی

‏ویژگی‌های رویشی و خاک رویشگاه گیلاس وحشی (‏Cerasus avium L.‎‏) ‏در ‏جنگل‌های ‏ارسباران

صفحه 1-17

10.22092/ijfpr.2022.357647.2039

هانیه هاشمی گاوگانی؛ احمد علیجانپور؛ سمیرا ساسانی فر؛ هادی بیگی حیدرلو