دوره و شماره: دوره 28، شماره 4 - شماره پیاپی 82، اسفند 1399، صفحه 323-435 
حفظ ذخایر ژنتیکی گیلاس وحشی (.Cerasus avium (L.) Moench) در شرایط فراسرد

صفحه 370-381

10.22092/ijfpr.2021.352594.1966

لیلا میرجانی؛ عباس قمری زارع؛ میترا امام؛ کامبیز اسپهبدی


تغییر ویژگی‌های ریختی برگ درختان نر و ماده سرخدار (.Taxus baccata L) در جنگل‌‌های هیرکانی

صفحه 423-435

10.22092/ijfpr.2021.352929.1974

اعظم همت زاده؛ امید اسماعیل زاده؛ سید غلامعلی جلالی؛ محمدحسین میرجلیلی؛ حامد یوسف زاده