دوره و شماره: دوره 28، شماره 2 - شماره پیاپی 80، شهریور 1399، صفحه 111-216 
نتایج اولیه ارزیابی ساختار توده در قطعه‌های بررسی دائمی راشستان‌های دست‌نخورده در جنگل‌های هیرکانی

صفحه 163-179

10.22092/ijfpr.2020.121962

خسرو ثاقب طالبی؛ پژمان پرهیزکار؛ مجید حسنی؛ بیت‌الله امان‌زاده؛ ارسلان همتی؛ بابا خانجانی شیراز؛ محمد امینی؛ شیرزاد محمدنژاد کیاسری؛ سیدزیدالله میرکاظمی؛ اسدالله کریمی‌دوست؛ محمدکریم مقصودلو؛ محمد مرتضوی؛ موسی کارنده؛ بهرام دلفان‌اباذری؛ داوود مقدسی؛ دینا داستانگو؛ وحید مشایخ؛ علیرضا صیادی مرزدشتی


تخمین زی‌توده و اندوخته کربن روی زمینی بنه (.Pistacia atlantica Desf) به‌روش غیرتخریبی

صفحه 204-216

10.22092/ijfpr.2020.121965

امین الله بویری منجی؛ یعقوب ایران‌منش؛ علی جعفری؛ حسن جهانبازی گوجانی