دوره و شماره: دوره 26، شماره 4 - شماره پیاپی 74، دی 1397، صفحه 447-590 

علمی- پژوهشی

تأثیر اندازه قطر درخت بر فنولوژی کامبیوم و رویش شعاعی ممرز (Carpinus betulus) در جنگل خیرود نوشهر

صفحه 447-458

10.22092/ijfpr.2018.118576

عباسعلی نوری‌صادق؛ رضا اولادی؛ کامبیز پورطهماسی؛ وحید اعتماد


رابطه قارچ‌‌های اکتومیکوریز با برخی ویژگی‌های شیمی خاک در راشستان‌‌های فریم، استان مازندران

صفحه 459-470

10.22092/ijfpr.2018.118577

حامد آقاجانی؛ سیدمحمد حجتی؛ محمدعلی تاجیک‌قنبری؛ محمدرضا پورمجیدیان؛ علی برهانی


ارزیابی سازگاری و مشخصات رویشی ارقام مختلف صنوبر تاج‌بسته در شرایط آب‌وهوایی خرم‌آباد

صفحه 471-482

10.22092/ijfpr.2018.118578

فرهاد جهانپور؛ آرش دریکوندی؛ پروین رامک؛ رفعت‌اله قاسمی؛ محسن کلاگری؛ رضا کرمیان


آت‌‌اکولوژی انارشیطان (Tecomella undulata (Roxb.) Seem) در جنوب ایران

صفحه 506-519

10.22092/ijfpr.2018.118581

ایرج امیری؛ حمید سودایی‌زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ جواد طایی سمیرمی؛ محمدعلی حکیم‌زاده


جامعه‌‌شناسی گیاهی منطقه حفاظت‌شده پارک دالاب در استان ایلام

صفحه 530-541

10.22092/ijfpr.2018.118583

حمیدرضا میرداودی؛ یونس عصری؛ جعفر حسین‌زاده؛ ماشااله محمدپور


تأثیر حشره‌‌کش گیاهی آزادیراختین و اختلاط آن با پودر حنا بر شب‌پره شمشاد Walker (Lep.: Crambidae) Cydalima perspectalis

صفحه 542-550

10.22092/ijfpr.2018.118584

مینا کوه‌جانی گرجی؛ محمدابراهیم فراشیانی؛ سمیرا فراهانی؛ فرزانه کازرانی؛ یزدانفر آهنگران