دوره و شماره: دوره 26، شماره 1 - شماره پیاپی 71، فروردین 1397، صفحه 142-1 

علمی- پژوهشی

پایداری اثرات منفی نانوذرات نقره بر جوانه‌زنی و رویش بذر کاج جنگلی (Pinus sylvestris) در خاک

صفحه 1-11

10.22092/ijfpr.2018.116504

ویلما بایرام‌زاده؛ المیرا مرتضوی؛ محمدحسین داوودی؛ شقایق خیری؛ سیدخسرو حسین‌اشرفی


فنولوژی و ویژگی‌های رشدی کلن‌های جدید صنوبر در صفرابسته استان گیلان

صفحه 48-59

10.22092/ijfpr.2018.116140

ابراهیم لشکربلوکی؛ رفعت‌اله قاسمی؛ سیدعبداله موسوی کوپر؛ احسان کهنه؛ بیت‌اله امان‌زاده


تأثیر مدیریت مبتنی بر حفاظت بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک جنگل‌های ارسباران

صفحه 104-117

10.22092/ijfpr.2018.116145

سمیرا ساسانی‌فر؛ احمد علیجانپور؛ عباس بانج شفیعی؛ جواد اسحاقی راد؛ مرتضی مولایی


تنوع جغرافیایی صفات بذر، برگ و نونهال بادامک (Amygdalus scoparia) در استان فارس

صفحه 129-142

10.22092/ijfpr.2018.116147

مسعود باباییان؛ داوود آزادفر؛ محمدهادی پهلوانی؛ زهره سعیدی؛ محمدحسین ارزانش