کلیدواژه‌ها = بنیه بذر
تعداد مقالات: 2
1. اثر مبدأ و رطوبت داخلی بذر بر کیفیت بذر بلندمازو (Quercus castaneifolia C.A.Mey.)

دوره 18، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 321-304

علی‌رضا علی‌عرب؛ مسعود طبری؛ محمدعلی هدایتی


2. بررسی اثر محتوای رطوبتی بذر بر جوانه‌زنی و بنیه بذر بلوط ایرانی (.Lindl Quercus brantii)

دوره 16، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 582-574

سهراب الوانی‌نژاد؛ مسعود طبری؛ منصور تقوایی؛ کامبیز اسپهبدی؛ مجتبی حمزه‌پور