کلیدواژه‌ها = عکسهای هوایی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تغییرات ذخیره‌گاه جنگلی بلوط سرسختی با استفاده از عکس‌های هوایی و آماربرداری صددرصد

دوره 17، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 649-637

محمود بیات؛ محمود زبیری؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ یوسف یوسفی


2. بررسی امکان مدل ‌سازی احتمال تخریب جنگل های غرب کشور با استفاده از GIS و RS (مطالعه موردی: جنگل های آرمرده بانه)

دوره 16، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 443-431

محمدرشید امینی؛ شعبان شتایی جویباری؛ محمدهادی معیری؛ هدایت‌اله غضنفری


3. برآورد سرانه فضای سبز با استفاده از تصاویر IKONOS

دوره 16، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 303-292

سارا تیموری؛ جهانگیر فقهی؛ مرتضی شریفی