دوره و شماره: دوره 24، شماره 4 - شماره پیاپی 66، دی 1395، صفحه 736-559 
بلوغ مالی صنوبر دلتوئیدس (Popolus deltoides Marsh) (مطالعه موردی: روستای شالیشل استان کردستان)

صفحه 611-601

10.22092/ijfpr.2016.109435

کامران عادلی؛ سید سامان سعیدی؛ سمانه نامداری؛ کیومرث محمدی سمانی؛ بایزید یوسفی


کمیت و کیفیت خشکه‌دار در مرحله میانی توالی جنگل‌های راش (Fagus orientalis Lipsky) (مطالعه موردی: جنگل خیرودکنار نوشهر)

صفحه 622-612

10.22092/ijfpr.2016.109439

مهدی کاکاوند؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ کیومرث سفیدی؛ مرتضی مریدی؛ پریسا عباسیان


پاسخ درختان مازودار (Quercus infectoria Oliv) به گلازنی در زاگرس شمالی

صفحه 645-633

10.22092/ijfpr.2016.109442

آیدا رستمی جلیلیان؛ لقمان قهرمانی؛ هدایت غضنفری؛ زاهد شاکری


بررسی سازگاری کلن‌های جدید تاج‌باز صنوبر در منطقه لشت‌ نشاء گیلان

صفحه 655-646

10.22092/ijfpr.2016.109443

ابراهیم لشکربلوکی؛ احسان کهنه؛ سیدعبداله موسوی کوپر؛ بیت‌اله امان‌زاده