نویسنده = احمد علیجانپور
‏ویژگی‌های رویشی و خاک رویشگاه گیلاس وحشی (‏Cerasus avium L.‎‏) ‏در ‏جنگل‌های ‏ارسباران

دوره 30، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-17

10.22092/ijfpr.2022.357647.2039

هانیه هاشمی گاوگانی؛ احمد علیجانپور؛ سمیرا ساسانی فر؛ هادی بیگی حیدرلو


مقایسه عملکرد دو روش‌ خوشه‌بندی‌ غیرسلسله‌مراتبی در داده‌های پوشش‌گیاهی

دوره 29، شماره 4، دی 1400، صفحه 315-325

10.22092/ijfpr.2022.356241.2022

نغمه پاک گهر؛ جواد اسحاقی راد؛ غلامحسین غلامی؛ احمد علیجانپور؛ دیوید رابرتز


مقایسه روش‌‌های مختلف تجزیه‌وتحلیل خوشه‌‌ای (مطالعه موردی: جنگل‌‌های بلوط کرمانشاه)

دوره 27، شماره 2، تیر 1398، صفحه 207-218

10.22092/ijfpr.2019.120127

نغمه پاک‌گهر؛ جواد اسحاقی راد؛ غلامحسین غلامی؛ احمد علیجانپور؛ دیوید رابرتز


تأثیر مدیریت مبتنی بر حفاظت بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک جنگل‌های ارسباران

دوره 26، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 104-117

10.22092/ijfpr.2018.116145

سمیرا ساسانی‌فر؛ احمد علیجانپور؛ عباس بانج شفیعی؛ جواد اسحاقی راد؛ مرتضی مولایی


بررسی کمی و کیفی و پهنه‌بندی ارتفاعی توده‌های جنگلی منطقه حفاظت‌شده ارسباران

دوره 24، شماره 3، مهر 1395، صفحه 540-529

10.22092/ijfpr.2016.107390

شهروز مرادی؛ الیاس رمضانی؛ احمد علیجانپور؛ عباس بانج شفیعی


ویژگی‌های رویشی و خاک توده‌های طبیعی سماق (Rhus coriaria L.) در شهرستان ارومیه

دوره 24، شماره 2، تیر 1395، صفحه 343-332

10.22092/ijfpr.2016.106994

صابر قاسم‌پور؛ احمد علیجانپور؛ عباس بانج شفیعی


تأثیر آتش‌سوزی جنگل بر رویش قطری گونه‌های راش و ممرز (مطالعه موردی: جنگل خیرود)

دوره 17، شماره 3، مهر 1388، صفحه 474-464

عباس بانج شفیعی؛ مسلم اکبری‌نیا؛ غلامعلی جلالی؛ احمد علیجانپور


بررسی و مقایسه تنوع گیاهان چوبی دو منطقه حفاظت شده و غیرحفاظتی ارسباران

دوره 17، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 133-125

احمد علیجانپور؛ جواد اسحاقی راد؛ عباس بانج شفیعی