نویسنده = ارسلان همتی
مقایسه رشد کلنهای مختلف صنوبر در جنگلکاریهای جلگه‌ای غرب گیلان

دوره 21، شماره 3، آذر 1392، صفحه 557-572

10.22092/ijfpr.2014.4733

بابا خانجانی شیراز؛ ارسلان همتی؛ کامبیز پورطهماسی؛ حسین سردابی


بررسی سازگاری برخی از سوزنی‌برگان مهم جهان در منطقه میان‌بند جنگل‌های اسالم

دوره 17، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 72-64

ارسلان همتی؛ بابا خانجانی شیراز؛ بابک قادری وانگاه


بررسی تأثیر قلمه و نوع خاک در موفقیت ازدیاد سرخدار (Taxus baccata L.)

دوره 16، شماره 2، تیر 1387، صفحه 175-169

بابا خانجانی شیراز؛ رضوان قدرتخواه؛ ارسلان همتی


اثر تنک کردن ملایم و شدید در توده‌های دست‌کاشت کاج تدا درگیلان

دوره 15، شماره 3، مهر 1386، صفحه 232-217

یوسف گرجی بحری؛ ارسلان همتی؛ رضا مهدوی


مطالعه عملکرد 9 مبدأ جغرافیایی بلندمازو (Quercus castaneifolia) در غرب استان گیلان

دوره 15، شماره 3، مهر 1386، صفحه 277-268

سوران نقشی؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ بیت‌اله امان‌زاده؛ محمود دستمالچی؛ ذوقعلی سیاهی‌پور؛ ارسلان همتی


بررسی تراکم کاشت بذرهای گونه‌های جنگلی شمال کشور در خزانه در نهالستان پیلمبرا

دوره 10، شماره 1، فروردین 1381، صفحه 67-84

10.22092/ijfpr.2002.109680

ارسلان همتی؛ بابا خانجانی؛ عباس اکبرزاده؛ ذوقعلی سیاهی‌پور؛ بیت‌الله امان‌زاده


نتایج مقدماتی طرح سازگاری سوزنی‌برگان مهم جهان در جنگل‌های اسالم (استان گیلان)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1381، صفحه 87-124

10.22092/ijfpr.2002.109688

ارسلان همتی؛ بیت‌الله امان‌زاده؛ ذوقعلی سیاهی‌پوری؛ بابا خانجانی


رویش قطری راش در راشستان‌های شمال کشور (استان گیلان)

دوره 7، شماره 1، مهر 1380، صفحه 101-129

10.22092/ijfpr.2001.109693

ذوقعلی سیاهی‌پور بالاده؛ علیرضا میربادین؛ بیت‌الله امان‌زاده؛ ارسلان همتی؛ بابا خانجانی شیراز