نویسنده = ایرج باقری
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی احیای طبیعی برخی از خصوصیات فیزیکی خاک آسیب‌دیده جنگل در اثر چوبکشی زمینی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 480-472

زهرا محمدی؛ رامین نقدی؛ مهدی عاکف؛ ایرج باقری؛ علیرضا صیادی