کلیدواژه‌ها = ارتفاع از سطح دریا
‏ویژگی‌های رویشی و خاک رویشگاه گیلاس وحشی (‏Cerasus avium L.‎‏) ‏در ‏جنگل‌های ‏ارسباران

دوره 30، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-17

10.22092/ijfpr.2022.357647.2039

هانیه هاشمی گاوگانی؛ احمد علیجانپور؛ سمیرا ساسانی فر؛ هادی بیگی حیدرلو


تأثیر مدیریت مبتنی بر حفاظت بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک جنگل‌های ارسباران

دوره 26، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 104-117

10.22092/ijfpr.2018.116145

سمیرا ساسانی‌فر؛ احمد علیجانپور؛ عباس بانج شفیعی؛ جواد اسحاقی راد؛ مرتضی مولایی


بررسی ارتباط عامل‌های پستی و بلندی با گسترش زوال بلوط در جنگل مله‌سیاه ایلام

دوره 23، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 190-197

10.22092/ijfpr.2015.102384

جعفر حسین زاده؛ ایاد اعظمی؛ ماشاء اله محمدپور


بررسی برخی خصوصیات جنگل‌شناسی و رویشگاهی درخت اوری در استان سمنان

دوره 20، شماره 3، مهر 1391، صفحه 443-429

10.22092/ijfpr.2012.107449

حیدر شرفیه؛ خسرو ثاقب‌طالبی


تأثیر عوامل فیزیوگرافی و خاک بر وضعیت تجدید حیات ارس در دامنه‌های هزار مسجد خراسان (منطقه لاین) ایران

دوره 20، شماره 3، مهر 1391، صفحه 459-444

10.22092/ijfpr.2012.107450

تکتم مومنی‌مقدم؛ مسلم اکبری‌نیا؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ رضا اخوان؛ سیدمحسن حسینی


بررسی پراکنش بارانک بر اساس برخی از عوامل اکولوژیکی در جنگلهای سنگده (شرکت چوب فریم)

دوره 15، شماره 3، مهر 1386، صفحه 216-207

کامبیز اسپهبدی؛ منوچهر امانی؛ شیرزاد محمدنژاد کیاسری؛ حبیب زارع؛ بهنوش جعفری گرزین؛ عظیم چابک؛ محمد احتشام زاده