کلیدواژه‌ها = ارسباران
‏ویژگی‌های رویشی و خاک رویشگاه گیلاس وحشی (‏Cerasus avium L.‎‏) ‏در ‏جنگل‌های ‏ارسباران

دوره 30، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-17

10.22092/ijfpr.2022.357647.2039

هانیه هاشمی گاوگانی؛ احمد علیجانپور؛ سمیرا ساسانی فر؛ هادی بیگی حیدرلو


بررسی کمی و کیفی و پهنه‌بندی ارتفاعی توده‌های جنگلی منطقه حفاظت‌شده ارسباران

دوره 24، شماره 3، مهر 1395، صفحه 540-529

10.22092/ijfpr.2016.107390

شهروز مرادی؛ الیاس رمضانی؛ احمد علیجانپور؛ عباس بانج شفیعی


بررسی وضعیت زادآوری طبیعی سرخدار در جنگل‌های ارسباران

دوره 18، شماره 3، مهر 1389، صفحه 389-380

علی قنبری شرفه؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ محمود زبیری


بررسی ساختار تجدید حیات طبیعی جنگل‌های ارسباران در حوضه مطالعاتی ستن‌چای

دوره 6، شماره 1، تیر 1380، صفحه 1-62

10.22092/ijfpr.2001.109706

فرهاد امیرقاسمی؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ داوود درگاهی