دوره و شماره: دوره 32، شماره 1 - شماره پیاپی 96، خرداد 1403 

علمی- پژوهشی

بررسی مقایسه‌‌ای رویش شعاعی راش ایرانی (Fagus orientalis Lipsky) در گرادیان ارتفاعی جنگل‌‌های هیرکانی

10.22092/ijfpr.2023.364158.2134

کامبیز پورطهماسی؛ فاطمه نجفی هرسینی؛ میلاد نادری؛ مهتا کوشا؛ رضا اولادی؛ مهدی نادی


تجدیدحیات و نقش گونه‌‌های پرستار در قطعه‌نمونه‌های پایش در جنگل‌های زاگرس

10.22092/ijfpr.2024.364224.2135

هومن روانبخش؛ مهدی پورهاشمی؛ بهنام حمزه؛ فرحناز رشیدی؛ یعقوب ایران منش؛ سید کاظم بردبار؛ حسن جهانبازی؛ پروین رامک؛ آزاد رستگار؛ مهرداد زرافشار؛ سجاد عالی محمودی سراب؛ یوسف عسکری؛ معصومه خانحسنی؛ علی محمدیان؛ ماشاالله محمدپور؛ محمدرضا نگهدار صابر؛ جلال هناره؛ علی نجفی فر؛ حبیب اله رحیمی