نویسنده = مقداد جورغلامی
تغییرپذیری فرم هوموس در تیپ‌های مختلف جنگلی در سال‌های مختلف پس از عملیات بهره‌برداری روی مسیرهای چوبکشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

10.22092/ijfpr.2022.358979.2055

هادی سهرابی؛ مقداد جورغلامی


اثر آتش‌سوزی بر کیفیت رواناب در حوضه‌های آبخیز جنگلی (مطالعه موردی: جنگل آموزشی خیرود)

دوره 29، شماره 4، دی 1400، صفحه 402-411

10.22092/ijfpr.2022.356906.2031

حسن سام دلیری؛ مقداد جورغلامی؛ علی سلاجقه؛ عبدی احسان؛ یحیی کوچ


تأثیر مالچ‌‌های آلی بر کاهش مقدار رسوب مسیرهای چوبکشی در جنگل خیرود

دوره 28، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 73-84

10.22092/ijfpr.2020.341961.1908

معصومه احمدی؛ مقداد جورغلامی؛ باریس مجنونیان؛ شهرام خلیقی سیگارودی


تعیین تنوع ساختاری راشستان‌های آمیخته بخش گرازبن جنگل خیرود

دوره 26، شماره 2، تیر 1397، صفحه 143-155

10.22092/ijfpr.2018.116744

محسن جوانمیری‌پور؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ محمود زبیری؛ وحید اعتماد؛ مقداد جورغلامی


تأثیر کوبیدگی خاک بر سیستم ریشه نونهال‌های توسکای ییلاقی (Alnus subcordata C. A. Mey)

دوره 25، شماره 3، مهر 1396، صفحه 376-385

10.22092/ijfpr.2017.112872

مقداد جورغلامی؛ آزاده دلجویی؛ الهه‌السادات حسینی علا


اثر دخالت‌های مدیریتی بر ساختار توده‌های طبیعی (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود)

دوره 25، شماره 2، تیر 1396، صفحه 209-219

10.22092/ijfpr.2017.111756

محسن جوانمیری‌پور؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ محمود زبیری؛ وحید اعتماد؛ مقداد جورغلامی


ارزیابی بازیابی بلندمدت وزن مخصوص ظاهری، تخلخل و مقاومت به نفوذ خاک 20 سال پس از عملیات چوبکشی در جنگل خیرود

دوره 23، شماره 3، مهر 1394، صفحه 536-548

10.22092/ijfpr.2015.105658

هادی سهرابی؛ مقداد جورغلامی؛ باریس مجنونیان؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ ستار عزتی


ارزیابی اثرات عملیات خروج چوب با تراکتور کشاورزی بر خصوصیات فیزیکی خاک جنگل (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود)

دوره 21، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 666-677

10.22092/ijfpr.2014.5140

مقداد جورغلامی؛ شکوه سلطانپور؛ مریم اتحادی ابری؛ باریس مجنونیان