کلیدواژه‌ها = چهارمحال و بختیاری
اندوخته کربن روی زمینی و خاک کبوده (Populus alba L.) در فاصله کاشت‌های مختلف در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 24، شماره 2، تیر 1395، صفحه 213-200

10.22092/ijfpr.2016.106984

ابوذر حیدری صفری کوچی؛ یعقوب ایرانمنش؛ تیمور رستمی شاهراجی


برآورد تولید و ارزش اقتصادی بذر بادام وامچک در رویشگاه کره بس استان چهارمحال و بختیاری

دوره 23، شماره 2، تیر 1394، صفحه 342-353

10.22092/ijfpr.2015.103018

راضیه شریف پور لاتونی؛ علی جعفری؛ حسن جهانبازی گوجانی؛ یوسف عسکری


زی‌توده و اندوخته کربن روی‌ زمینی در دو فرم رویشی بلوط‌ ایرانی (Quercus brantii Lindl) در جنگل‌های لردگان استان چهارمحال و بختیاری

دوره 22، شماره 4، دی 1393، صفحه 749-762

10.22092/ijfpr.2014.13197

یعقوب ایران منش؛ خسرو ثاقب طالبی؛ هرمز سهرابی؛ سیدغلامعلی جلالی؛ سیدمحسن حسینی


معرفی کلن‌های برتر غیربومی صنوبر تاج‌باز در ایستگاه تحقیقات بلداجی استان چهارمحال و بختیاری

دوره 19، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 72-55

10.22092/ijfpr.2011.107601

محمود طالبی؛ علیرضا مدیر رحمتی؛ حسن جهانبازی؛ حسین محمدی؛ فرشاد حقیقیان؛ حمزه‌علی شیرمردی