کلیدواژه‌ها = پایداری
تحلیل نقش دوگانه بهره‌برداری از محصولات غیرچوبی در جنگل‌‌های شبانکاره در استان کرمانشاه

دوره 30، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 70-82

10.22092/ijfpr.2022.357236.2035

سوزان بخت‌ور؛ امیر حسین علی بیگی؛ علی اصغر میرک زاده؛ یحیی خداکرمی


بررسی پایداری شش ژنوتیپ بادام خوراکی (Prunus dulcis) در سه روش حفظ آب و خاک در استان کرمانشاه

دوره 18، شماره 2، تیر 1389، صفحه 204-190

علی‌اصغر زهره‌وندی؛ حسین سردابی؛ هوشمند صفری