کلیدواژه‌ها = ساختار
تغییرات ساختار توده جنگلی در قطعه بررسی دایمی طرح جنگل‌داری نکاظالمرود

دوره 24، شماره 2، تیر 1395، صفحه 272-260

10.22092/ijfpr.2016.106989

محمد امینی؛ روجا امینی؛ خسرو ثاقب‌‌طالبی؛ سیف‌اله خورنکه


بررسی دستیابی به منحنی تعادل در راشستانهای ناهمسال شمال کشور در مازندران

دوره 15، شماره 2، تیر 1386، صفحه 104-92

علیرضا اسلامی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ منوچهر نمیرانیان


بررسی ساختار تجدید حیات طبیعی جنگل‌های ارسباران در حوضه مطالعاتی ستن‌چای

دوره 6، شماره 1، تیر 1380، صفحه 1-62

10.22092/ijfpr.2001.109706

فرهاد امیرقاسمی؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ داوود درگاهی