کلیدواژه‌ها = تخریب
تحلیل نقش دوگانه بهره‌برداری از محصولات غیرچوبی در جنگل‌‌های شبانکاره در استان کرمانشاه

دوره 30، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 70-82

10.22092/ijfpr.2022.357236.2035

سوزان بخت‌ور؛ امیر حسین علی بیگی؛ علی اصغر میرک زاده؛ یحیی خداکرمی


تاثیر جاده سازی بر تخریب جنگل‌های منطقه بازفت

دوره 14، شماره 3، مهر 1385، صفحه 243-228

محمد نکویی مهر؛ نصرت الله رأفت نیا؛ روانبخش رئیسیان؛ حسن جهانبازی؛ محمود طالبی؛ خدایار عبدالهی