نویسنده = معصومه حسنوند
تعداد مقالات: 1
1. اثر سرمای دیررس شبانه بر اجزای فتوسیستم دو در سه کلن شالک (Populus nigra L.)

دوره 24، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 438-428

معصومه حسنوند؛ پیام فیاض