شبیه سازی نقشه جنگلکاری بااستفاده از الگوی مکانی طبیعی درختان به منظور احیای مناطق تخریب یافته زاگرس

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشگاه ساری

2 هیات علمی دانشگاه ساری

3 هیات علمی دانشگاه گرگان

4 هیات علمی دانشگاه لرستان

5 هیات علمی دانشگاه اوما سوئد

چکیده

به­منظور طراحی یک نقشه جنگلکاری مناسب نیاز به یک روش ساده و دقیق برای تجزیه‌وتحلیل جوامع گیاهی و شبیه‌سازی یک نقشه جنگلکاری براساس الگوی مکانی طبیعی درختان است. در این پژوهش یک الگوریتم جدید برای شبیه­سازی نقشه جنگلکاری در جنگل­های زاگرس طراحی شد. بدین‌منظور 10 هکتار از جنگل­های کمترتخریب­یافته زاگرس واقع در 45 کیلومتری جنوب شهرستان خرم­آباد انتخاب شد. در تهیه این الگوریتم سعی شد با بررسی و الهام گرفتن از الگوریتم­های استفاده­شده در پژوهش­های پیشین و تاحدامکان رفع نقایص موجود در آنها، یک الگوریتم جدید در محیط نرم­افزار MATLAB طراحی شود. بررسی نقشه خروجی طراحی­شده توسط الگوریتم نشان داد که شرایط موردنظر مانند ترکیب و فاصله گونه­ها در طراحی نقشه موردنظر رعایت شده است و می­توان با استفاده از نتایج این الگوریتم به یک الگوی جنگلکاری در مناطق مختلف دست یافت. با توجه به ‌اینکه، پژوهش پیش­رو اولین تحقیق در این زمینه در داخل کشور است، نیاز به کار و بررسی­های بیشتر و رفع نقاط ضعف دارد، به­همین منظور پیشنهاد می­شود با بکارگیری این الگوریتم در مناطق مختلف و استفاده از شاخص­های مؤثر مانند نوع خاک، ارتفاع از سطح دریا و عوامل فیزیوگرافی این نقاط ضعف برطرف گردد. همچنین با توجه به اینکه این­گونه پژوهش‌ها و طراحی­ها در شرایط آزمایشگاهی و نرم­افزاری انجام می­شود، نتایج به‌دست­آمده باید به­طور آزمایشی در مناطق مختلف پیاده شود و بعد از گذشت زمان، موفقیت و یا عدم آن در شرایط طبیعی تعیین شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of plantation map using the spatial pattern of natural trees to restore degraded forests in Zagros region

نویسندگان [English]

  • Hamed Naghavi 1
  • Asghar Fallah 2
  • Shaban Shataee 3
  • Javad Soosani 4
  • Habib Ramezani 5
1 Ph.D student, Department of forestry, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, ‎I.R. Iran
2 Associate Professor, Department of forestry, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, I.R. ‎Iran.‎
3 Associate Professor, Department of forestry, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, ‎Goragn, I.R. Iran.‎
4 Assistant Professor, Department of forestry, Lorestan University, Khorramabad, I.R. Iran.‎
5 Assistant Professor, Department of Forest Resource Management, Swedish University of Agricultural Sciences, Umea, ‎Sweden. ‎
چکیده [English]

To design an optimal plantation map for reforestation, a convenient and accurate method is required to analyze plant communities as well as to simulate the plantation map using the spatial pattern of natural trees. In this study, a new algorithm was designed to simulate a plantation map in Zagros forests. To accomplish this, ten hectares of intact stands located in 45 km south of Khorramabad city in Lorestan province was selected. A set of previously-developed algorithms were evaluated to design a new algorithm. The map extracted from the algorithm showed that the required conditions in drawing the map were met. In addition, an appropriate pattern of plantation in different areas can be reached by using the results of this algorithm. Since this study is the first study of its own in Iran, further investigations are required to remove the weak points. Therefore, it is suggested that the presumably existing weak points may be best removed by applying this algorithm in various regions, as well as by integrating effective indexes such as soil type, height from the sea level and physiographic factors. Being based on computer simulations, the results obtained here should be further experimented in different study sites within Zagros region, followed by a thorough evaluation of their plausibility under natural forest conditions.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial pattern
  • reforestation
  • Zagros
  • simulation
Assistant Professor, Department of Forest Resource Management, Swedish University of Agricultural Sciences, ‎Umea, Sweden. ‎
Assistant Professor, Department of forestry, Lorestan University, Khorramabad, I.R. Iran.‎