سفارش نسخه چاپی مجله

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

برای سال 1393 مبلغ اشتراک هر شماره مجله 20000 ریال درنظر گرفته شده است. خواهشمند است جهت اطلاع از هزینه پستی و همچنین شماره حساب مربوطه، با شماره تلفن 36468452-071 تماس حاصل فرمایید.