تهیه جدول حجم صنوبرهای بومی منطقه زنجان‌رود

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس بخش تحقیقات صنوبر موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع

2 استاد دانشگاه تهران

3 اعضای هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

صنوبر­کاری‌­ها از عمده‌­ترین منابع تأمین نیازهای چوبی کشور می­‌باشند و حاشیه زنجان‌رود یکی از باارزش‌­ترین این عرصه­‌ها است. صنوبر­کاری­‌های این منطقه بیشتر از دو گونه شالک Populus nigra cv. "Pubescens" و کبوده P. alba cv. "shirazi" تشکیل شده­‌اند.بعد از انتخاب نمونه­‌های لازم از سطح 98 قطعه صنوبر­کاری در حدفاصل دو روستای کوشکن و نیک‌­پی واقع در غرب شهرستان زنجان، عملیات با قطع درختان و اندازه­‌گیری مقطوعات به‌دست آمده آغاز گردید. اعداد و ارقام به‌دست آمده با نرم­‌افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شده و در نهایت مناسب‌­ترین معادلات برای جداول حجم درختان محاسبه و تعیین گردید. در کل، سه جدول حجم برای هر یک از دو گونه کبوده و شالک بر اساس معادلات به‌دست آمده تهیه شد. همچنین، برای تعدادی از قطعات درختان وزن و حجم محاسبه شد و در نهایت ضرایب حجمی آنها تعیین گردید. نتایج به‌دست آمده نشان می‌­دهد که در قطر و ارتفاع‌­های مشابه 50 سانتی‌متر و 25 متر، کبوده‌ها از حجم 2/5 متر مکعب و شالک­‌ها از حجم 2 متر مکعب برخوردارند. کبوده­‌ها از نظر کلیه متغیرهای رویشی (قطر، ارتفاع، حجم و مشخصه­‌های کیفی) در مقایسه با شالک­‌ها از وضعیت بهتری برخوردارند. با توجه به خصوصیات برتر چوب‌های کبوده در مقایسه با شالک، در هنگام فروش از ارزش اقتصادی بیشتری برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of volume tables for Zanjan-Rood river native poplars

نویسندگان [English]

  • Reza Bagheri 1
  • manochehr namiranian 2
  • Mahmood Zobeiry 3
  • Ali Reza Modir Rahmati 1
1 Memberes of scientific board of Poplar Research Division (Research Institute of Forests & Ranglands
2 Memberes of scientific board of Faculty of Natural Resources (University of Tehran).
3 Memberes of scientific board of Faculty of Natural Resources (University of Tehran).
چکیده [English]

­Poplar cultivation are the most important sources of wood production in the country and the lands along Zanjan-Rood river are one the best sites for poplar plantation. The plantation consists mostly of two species: P. nigra cv.”pubescens” and P. alba cv.”shirazi”. After section some sample from 98 pople plantation sites located between kooshkan and nickpay villages of west Zanjan city, the tree samples were fell down, cut, logged and measured. The data were analyzed, using the SPSS software. As a result, the most appropriate aquations were calculated and defined for the tree volume tables . Overall,three volume tables were developed separately for each species from the aquations. In addition, weight and volume of some popliar loges were calculated and their volum coefficient were estimated. The results showed that:
1-In diameters and heights equal to 50 cm and 25 m respectively, the volume of P. alba and P. nigra will be 2.5 and 2 cubic meters, respectively.
2-Based on all the growth variables (diameter,height,volum and qualitative characteristics ),P. alba cultivars were the best.
3- Because P. alba cultivars have woods with better quality than P. nigra cultivars, their economical values are greater than P. nigra culivars as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Volum table
  • Populus nigra
  • Populus alba
  • Zanjan- Rood river
1- اسدی، ف. 1373. بررسی علل اقتصادی و اجتماعی کاهش سطح صنوبرکاری‌ها در منطقه زنجان‌رود. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، 110 صفحه.
2- باقری، ر. 1375. بررسی کمی و کیفی صنوبرکاری‌های منطقه زنجان‌رود. نشریه تحقیقات جنگل و صنوبر، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، شماره 7: صفحه 35 تا 63.
3- ثاقب‌طالبی، خ. 1375. تهیه جدول حجم صنوبر اورامریکن کلن 488. نشریه پژوهش و سازندگی، شماره 30: صفحه 58 تا 61.
4- حسین‌پور، ح. 1371. تهیه جداول تولید چوب راش نم‌خانه جنگل خیرود. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، صفحه 165.
5- زبیری، م. 1373. آماربرداری در جنگل. انتشارات دانشگاه تهران، شماره 2238، صفحه 401.
6- شهریاری،ق. 1376. بررسی کمی و کیفی 15 کلن صنوبر کشت شده در جنگل آموزشی و پژوهشی دکتر بهرام‌نیا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گرگان، صفحه 148.
7- صیادی مرزدشتی، ع. 1375. تعیین ضریب شکل گونه‌های ممرز و توسکا در جنگل در جهت تهیه جدول حجم.  پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، صفحه 96.
8- گرجی‌بحری، ی. 1371. تهیه جدول حجم صنوبر اورامریکن 214. مجموعه مقالات جنگل و مرتع، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، شماره 82: صفحه 25 تا 32.
9- مدیررحمتی، ع. 1376. بررسی مشخصات کلن‌های صنوبر در خزانه‌های آزمایشی. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، شماره 177: صفحه 141.
10- مشیروزیری، ه. و مختومی، ع. 1371. صنوبرهای ایران پشتوانه‌های جنگل و توسعه صنعت. انتشارات سازمان جنگلها و مراتع کشور، شماره 72، صفحه 337