کلیدواژه‌ها = جنگل‌های بلوط
معرفی جوامع گیاهی منطقه حفاظت‌‌شده قلاجه و بررسی ارتباط آن‌ها با عوامل محیطی

دوره 27، شماره 3، آذر 1398، صفحه 272-287

10.22092/ijfpr.2019.127172.1853

مصطفی نعمتی پیکانی؛ حمید اجتهادی؛ یونس عصری؛ امید اسماعیل زاده


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر مشارکت بهره‌برداران محلی در مدیریت، حفظ و احیاء جنگل‌های بلوط استان لرستان

دوره 26، شماره 3، مهر 1397، صفحه 393-405

10.22092/ijfpr.2018.117742

احمد افروغ؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ سمیه امیرتیموری؛ حمیدرضا میرزایی خلیل‌آبادی؛ مصطفی بنی‌اسدی