کلیدواژه‌ها = جنگل‌های زاگرس
معرفی راهکار ارزیابی فازی چندمعیاره (F-MCE) برای قابلیت‌سنجی زنبورداری در جنگل

دوره 30، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 39-56

10.22092/ijfpr.2022.352367.2026

علی نجفی فر؛ ماشاالله محمدپور؛ منوچهر طهماسبی


توان گونه‌‌های جنگلی بلوط (.Quercus spp) و پسته وحشی (.Pistacia atlantica Desf) در جذب ذرات ریزگرد

دوره 29، شماره 3، مهر 1400، صفحه 273-284

10.22092/ijfpr.2021.356258.2023

ایوب مرادی؛ کامبیز طاهری آبکنار؛ نقی شعبانیان؛ منصور افشار محمدیان


تخمین تبخیر- تعرق پوشش جنگلی بلوط با استفاده از الگوریتم سبال در منطقه رباط‌‌ماهیدشت کرمانشاه

دوره 29، شماره 2، تیر 1400، صفحه 139-128

10.22092/ijfpr.2021.353563.1985

همایون حصادی؛ عبدالکریم بهنیا؛ علی‌محمد آخوندعلی؛ سیدمحمود کاشفی‌پور؛ پیمان دانش‌کار آراسته؛ علیرضا کریمی


ویژگی‌های خاک و عناصر غذایی برگ در درختان سالم و خشکیده بلوط ایرانی (.Quercus brantii Lindl)

دوره 29، شماره 2، تیر 1400، صفحه 152-140

10.22092/ijfpr.2021.352613.1967

مهرداد زرافشار؛ محمد متینی زاده؛ محمدرضا نگهدار صابر؛ مهدی پورهاشمی؛ سید کاظم بردبار؛ محمدرضا ضیائیان


اثر روش‌های مختلف کاشت بذر در استقرار و رشد نهال‌های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl)

دوره 27، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 13-23

10.22092/ijfpr.2019.119178

علی نجفی‌فر؛ جعفر حسین‌زاده؛ پژمان پرهیزکار؛ شمس‌اله عسگری


وضعیت کمی و کیفی جنگل‌های پسته در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 25، شماره 2، تیر 1396، صفحه 254-263

10.22092/ijfpr.2017.111760

محمود طالبی؛ حسن جهانبازی؛ یعقوب ایران‌منش؛ فرشاد حقیقیان


ویژگی‌های رویشی و خاک توده‌های طبیعی سماق (Rhus coriaria L.) در شهرستان ارومیه

دوره 24، شماره 2، تیر 1395، صفحه 343-332

10.22092/ijfpr.2016.106994

صابر قاسم‌پور؛ احمد علیجانپور؛ عباس بانج شفیعی


اثر تنک کردن بر رویش جست‌گروه‌های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های استان کرمانشاه

دوره 24، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 42-32

10.22092/ijfpr.2016.106686

یحیی خداکرمی؛ مهدی پورهاشمی؛ معصومه خان حسنی؛ هوشمند صفری؛ مرتضی پوررضا


مدلسازی پراکنش تیپ‌های جنگلی با استفاده از رگرسیون لجستیک در جنگل‌های آرمرده بانه

دوره 21، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 629-642

10.22092/ijfpr.2014.5136

هه وار مدرس گرجی؛ مهتاب پیرباوقار؛ لقمان قهرمانی


نتایج اولیه جست­‌دهی بلوط ایرانی (Lindl.Quercus brantii) بعد از آتش­‌سوزی در جنگل‌های زاگرس، استان کرمانشاه

دوره 17، شماره 2، تیر 1388، صفحه 236-225

مرتضی پوررضا؛ هوشمند صفری؛ یحیی خداکرمی؛ شهرام مشایخی


بررسی و تعیین رویش قطری Quercus brantii در استان چهارمحال‌ و بختیاری

دوره 5، شماره 1، فروردین 1380، صفحه 1-32

10.22092/ijfpr.2001.109730

حسن جهانبازی‌گوجانی؛ علیرضا میربادین؛ محمود طالبی