نویسنده = فاطمه احمدلو
بررسی سازگاری کلن‌های صنوبر تاج‌باز در استان مرکزی

دوره 21، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 256-267

10.22092/ijfpr.2013.3856

غلامرضا گودرزی؛ علیرضا مدیر رحمتی؛ فاطمه احمدلو


تأثیر ترکیب بستر کاشت بر صفات جوانه‌­زنی بذر کاج حلب (Mill. Pinus halepensis)

دوره 17، شماره 3، مهر 1388، صفحه 403-394

فاطمه احمدلو؛ مسعود طبری؛ احمد رحمانی؛ حامد یوسف‌زاده؛ مرضیه رزاق‌زاد