دوره و شماره: دوره 26، شماره 3 - شماره پیاپی 73، پاییز 1397، صفحه 446-291 

علمی- پژوهشی

2. تنوع قارچ‌های اکتومیکوریز همزیست با ریشه‌ گونه‌های مختلف بلوط در جنگل‌های هیرکانی

صفحه 291-305

سیده‌معصومه زمانی؛ ابراهیم محمدی گل‌تپه؛ ناصر صفایی؛ مجید پدرام


3. ارزیابی اثرات شدت چرای دام بر ساختار و تنوع گونه‌های چوبی در جنگل تنگ دالاب ایلام

صفحه 306-318

ماشاالله محمدپور؛ محمدرضا طاطیان؛ رضا تمرتاش؛ جعفر حسین‌زاده


9. تأثیر حضور دام بر تنوع پوشش گیاهی و ویژگی‌های خاک در جنگل‌های نکاظالمرد استان مازندران

صفحه 382-392

عباسعلی نوبخت؛ سیدمحمد حجتی؛ محمدرضا پورمجیدیان؛ رمضانعلی خرمی


10. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر مشارکت بهره‌برداران محلی در مدیریت، حفظ و احیاء جنگل‌های بلوط استان لرستان

صفحه 393-405

احمد افروغ؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ سمیه امیرتیموری؛ حمیدرضا میرزایی خلیل‌آبادی؛ مصطفی بنی‌اسدی


12. مکان‌یابی سایت‌‌های طبیعت‌گردی با کاربرد هم‌زمان تحلیل شبکه و ترکیب خطی وزن‌دار

صفحه 421-434

جواد میرعرب رضی؛ ایرج حسن‌زاد ناورودی؛ اسماعیل قجر؛ مازیار صلاحی