کلیدواژه‌ها = خشکه‌دار
تعداد مقالات: 7
1. کمیت و کیفیت خشکه‌دار در مرحله میانی توالی جنگل‌های راش (Fagus orientalis Lipsky) (مطالعه موردی: جنگل خیرودکنار نوشهر)

دوره 24، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 622-612

مهدی کاکاوند؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ کیومرث سفیدی؛ مرتضی مریدی؛ پریسا عباسیان


2. تغییرات ساختار توده جنگلی در قطعه بررسی دایمی طرح جنگل‌داری نکاظالمرود

دوره 24، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 272-260

محمد امینی؛ روجا امینی؛ خسرو ثاقب‌‌طالبی؛ سیف‌اله خورنکه


3. مشخصات کمی و کیفی خشکه‌دارها در مراحل مختلف تحولی توده‌های آمیخته راش (پژوهش موردی:جنگل خیرود نوشهر)

دوره 23، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 647-659

مرتضی مریدی؛ وحید اعتماد؛ مهدی کاکاوند؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ الهه علی‌بابایی


4. پویایی پوسیدگی خشکه‌دارهای راش و ممرز در یک جنگل آمیخته راش

دوره 22، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 624-635

فاطمه علیدادی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ وحید اعتماد؛ کیومرث سفیدی


6. بررسی تأثیر خشکه‌دارها در استقرار نهالهای راش و ممرز در جنگل آمیخته راش

دوره 15، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 373-365

کیومرث سفیدی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ محمود زبیری؛ وحید اعتماد


7. نقش خشکه‌دارها در تجدید حیات طبیعی توده های جنگلی (مطالعه موردی: بخش چلیر جنگل خیرودکنار نوشهر)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 240-234

اسلام ذوالفقاری؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ منوچهر نمیرانیان