دوره و شماره: دوره 21، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 387-592 

شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه

صفحه 1-12


علمی- پژوهشی

2. مطالعه رویش و تحلیل جنگل‌شناسی توده جوان بلوط (بلندمازو) در ناحیه جنگلی نیرنگ نوشهر

صفحه 387-395

یوسف گرجی بحری؛ شهرام کیادلیری؛ روشنعلی فرجی پول


9. بررسی برخی از ویژگیهای آت اکولوژی گونه گازرخ در جنوب ایران

صفحه 481-494

هاشم کنشلو؛ غلامرضا دمی زاده؛ محمدیوسف آچاک


12. روابط آلومتریک به‌منظور برآورد زیتوده چهار گونه صنوبر در استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 517-528

محمدکاظم پارساپور؛ هرمز سهرابی؛ علی سلطانی؛ یعقوب ایرانمنش


13. تغییرات تنوع گونه ای بعد از آتش سوزی در جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی جنگلهای مریوان)

صفحه 529-541

عباس جمشیدی باختر؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ خسرو ثاقب طالبی؛ منوچهر نمیرانیان؛ حسین معروفی


15. مقایسه رشد کلنهای مختلف صنوبر در جنگلکاریهای جلگه‌ای غرب گیلان

صفحه 557-572

بابا خانجانی شیراز؛ ارسلان همتی؛ کامبیز پورطهماسی؛ حسین سردابی


17. ریزازدیادی Eucalyptus maculata از پایه بالغ به روش کشت درون‌شیشه‌ای

صفحه 581-593

عباس قمری زارع؛ منصوره صداقتی؛ میترا امام؛ محمدحسن عصاره؛ خدیجه کیارستمی