دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 203-386 

علمی- پژوهشی

2. مدل‌سازی و پیش‌بینی خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های بخش سه نکا-ظالمرود با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

صفحه 203-217

سعیده اسکندری؛ جعفر اولادی قادیکلایی؛ حمید جلیلوند؛ محمدرضا سراجیان


5. بررسی سازگاری کلن‌های صنوبر تاج‌باز در استان مرکزی

صفحه 256-267

غلامرضا گودرزی؛ علیرضا مدیر رحمتی؛ فاطمه احمدلو


12. بررسی قابلیت چند گونه اکالیپتوس در جذب عناصر سنگین و ذخیره آنها در برگ‌ها

صفحه 357-372

حسین سردابی؛ محمد حسن صالحه شوشتری؛ شهرام بانج شفیعی؛ علی اشرف جعفری؛ نوشین طغرایی؛ آناهیتا شریعت؛ محمد حسن عصاره


13. تأثیر تنش خشکی فراهم شده توسط ارتفاع از سطح دریا، بر چهار گونه بادام وحشی

صفحه 373-386

حسن جهانبازی گوجانی؛ سید محمد حسینی نصر؛ خسرو ثاقب طالبی؛ سید محمد حجتی


14. الگوی مکانی و نقشه خطر وقوع آتش‌سوزی در اراضی طبیعی استان لرستان

صفحه 231-242

سودابه گراوند؛ نبی الله یارعلی؛ حمدالله صادقی کاجی